November 2018

Extra collecte in november is voor het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC)
in Den Haag


Het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) in Den Haag wil bezoekers ontwikkelen, ondersteunen en verbinden. Hun motto is: 'veel gezichten, één hart'. Dat doen zij door de actieve en brede inzet van vrijwilligers, die de ziel van de organisatie vormen. Zij helpen bij de huiswerk-begeleiding, de computercursus, het koor, de maaltijden en al die andere activiteiten die er worden georganiseerd.
Het MOC is in 2007 opgezet vanuit de Heilig Hartkerk, onderdeel van de Willibrordparochie in Den Haag. Het MOC is actief in de Schilderswijk, Transvaal en Stationsbuurt.
Donderdag
1 november
15.00 - 17.00 &
20.00 - 22.00 uur
Cursus door Ds Marthe de Vries en Ds Jilles de Klerk rond de serie Onbehagen van Bas Heijne Lees verder
Vrijdag
2 november
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé -
Zondag
4 november
10.30 uur Bezinnigssamenkomst m.m.v. Hester van Hasselt en Bianca Sistermans over het project De Eenzame Uitvaart. Lees verder
Vrijdag
9 november
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Een informatieve ochtend. Paul Thorissen zal de laatste nieuwtjes vertellen over de bouw, Hanneke Kastelein vertelt over de tuin.
Zaterdag
10 november
10.30 uur Mannenclub - Professor dr J.C.H. Blom spreekt over
'Species Hollandia Judaica? De geschiedenis van de Joden in Nederland' Lees verder
Zondag
11 november
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries rond het thema Vrijheid en Verdraagzaamheid Lees verder
Organist: Jaap Schothorst
Woensdag
14 november
20.00 uur Algemene Ledenvergadering
Vrijdag
16 november
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Foto's selecteren voor de kerstkaart.
Zondag
18 november
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. Ds. Carolien Gutteling-Sieverink
Lees verder
Organist: Elly Rote-Mol
Vrijdag
23 november
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Uw verslaggevers bezochten de USA in de weken voorafgaand aan de Congresverkiezingen en vertellen wat zij daar hoorden en zagen.
Zondag
25 november
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries Herdenkingsdienst Lees verder
Organist: Hero de Boer
Woensdag
28 november
15.00 uur Lezing: Kennismaking met de Vrijzinnigen
door Ds. Marthe de Vries Lees verder
Donderdag
29 november
19.30 uur Filmclub - Gedraaid wordt 'Song for Marion'.
Vanwege de verbouwing gaat deze Filmavond niet door.
Vrijdag
30 november
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Voorbereiding van de foto-tenstoonstelling in januari. Deadline voor het indienen van teksten bij de foto's.

Agenda December 2018

Extra collecte in december

Amnesty International
Traditiegetrouw wordt tijdens de dienst op eerste Advent gecollecteerd voor het werk van Amnesty International. Het geduldig schrijven aan en voor politieke gevangenen hebben door de jaren heen velen hoop en vertrouwen gegeven en ook velen zijn uiteindelijk vrij gekomen.

VluchtelingenWerk Wassenaar
De bijzondere collecte tijdens de adventsdiensten is bestemd voor 'VluchtelingenWerk Wassenaar'. Vluchtelingenwerk zet zich in voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.
Een bijzonder project is VIP: Vluchtelingen Investeren in Participeren. Bij VIP leren de deelnemers vaardigheden die nodig zijn voor het vinden van een baan of opleiding in Nederland. Naast een groepstraining, waarbij de deelnemers negen weken lang kerncompetenties aanleren die nodig zijn om 'arbeidsfit' te zijn, krijgen ze een persoonlijke arbeidscoach die hen gedurende een half jaar intensief één-op-één begeleidt. Het opdoen van praktijkervaring is ook een belangrijk onderdeel van het programma. Naast financiële ondersteuning is Vluchtelingenwerk ook op zoek naar nieuwe arbeidscoaches die het leuk vinden om een vluchteling te helpen met het opbouwen van een toekomst hier in Nederland. Wil je meer weten? Neem contact op met Angelique Nelen, projectcoördinator VIP, via anelen@vluchtelingenwerk.nl
Zondag
2 december
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries
m.m.v. Eltjo Limborgh, die in het kerkgebouw exposeert Lees verder.

Organist: Elly Rote-Mol.
Vrijdag
7 december
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Lees verder
Zaterdag
8 december
10.30 uur Mannenclub - Prof.dr. Frits van Oostrom spreekt over
Nobel streven: Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van Ridder Jan van Brederode. Lees verder
Zondag
9 december
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. Ds. Jan Tom Schneider
Lees verder
Organist: Hero de Boer.
Vrijdag
14 december
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Hanneke Kastelein vertoont een aantal bladzijden van Persoonlijke Verhalen op de Golfslag van de Tijd. Lees verder
Zondag
16 december
10.30 uur Kerstkoffie o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries
Lees verder
Organist: Freek Koster.
Vrijdag
21 december
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Hoe hangen we de foto's uit ons Eeuwfeestboek? Antien Knaap, van het Museum of Fine Arts in Boston, geeft adviezen. Lees verder
Zondag
23 december
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. R.M. Nepveu
Lees verder
Organist: Jaap Schothorst.
Maandag
24 december
21.30 uur Kerstavond viering o.l.v. mw. Ds. Marthe de Vries
Lees verder Organist: Freek Koster
Dinsdag
25 december
10.30 uur Kerstviering o.l.v. mw. Ds. Marthe de Vries
m.m.v. het NPB-koor o.l.v. Marie-Anne Kalff
Lees verder Er is kinderopvang
Organist: Elly Rote-Mol
Zondag
31 december
19.30 uur Oudejaarsdienst i.s.m. de Raad van Kerken Lees verder

Januari 2019

Zondag
6 januari
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. Ds R.M. Nepveu en
Lees verder
Organist: Elly Rote-Mol
Vrijdag
11 januari
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Bert Steinmetz vertoont een film over zijn fietstochten door Europa en laat zien waar je op moet letten.
Zaterdag
12 januari
10.30 uur Mannenclub - Ir. Alexander (A.J.F.) Heydendael spreekt over
Mijn camino: een Europees mozaïek aan beleving. Lees verder
Zondag
13 januari
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries
Organist: Freek Koster
Vrijdag
18 januari
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - Foto's verbeteren.
Zondag
20 januari
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. mw. Ds. Nicoline Swen-Fischer
Lees verder
Organist: Jaap Schothorst
Donderdag
24 januari
19.30 uur Filmclub -
Vrijdag
25 januari
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé - En hoe zit het met iOS12.1.1 voor iPhone en iPad? Dit zijn de nieuwste updates bij het ter perse gaan van deze editie van Nieuws van het Cybercafé.
Zondag
27 januari
10.30 uur Bezinningssamenkomst m.m.v.
Joost Baars en Samuel Vriezen
Dialoog met een onbepaalde Ander
Lees verder

Februari 2019

Vrijdag
1 februari
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé -
Zondag
3 februari
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. Ds. Ivo de Jong
Organist:
Vrijdag
8 februari
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé -
Zaterdag
9 februari
10.30 uur Mannenclub - Drs. A.F. van der Touw spreekt over
'De energietransitie: a small step for the World and a giant step for the Netherlands.' Lees verder
Zondag
10 februari
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries
Organist:
Vrijdag
15 februari
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé -
Zondag
17 februari
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. Professor Ds. Eric Cossee
Lees verder
Organist:
Donderdag
21 februari
17.30 uur Soep vooraf: - Aanvang van het Lustrumprogramma. Lees verder
Vrijdag
22 februari
10.00 -- 12.00 uur Cybercafé -
Zondag
24 februari
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries
Organist:
Donderdag
28 februari
19.30 uur Filmclub -