Bezinningssamenkomsten (BSK) in 2017-2018

Bezinningssamenkomsten zijn laagdrempelige bijeenkomsten op de zondagmorgen die niet de vorm hebben van een reguliere zondagochtenddienst. Bij de invulling staan onderwerpen centraal die aanzetten tot overdenking en boeiende gespreksstof opleveren. Bijpassende, vrijwel altijd live uitgevoerde, muziek maakt wezenlijk onderdeel uit van deze bijeenkomsten.

De Bezinningssamenkomsten beginnen om 10.30 uur.

Komend seizoen staat in het teken van ons jaarthema

Bruggen bouwen
Als gebruikelijk hebben we vier gastsprekers uitgenodigd op dit thema te reflecteren. Zij zijn werkzaam (geweest) in uiteenlopende werkkringen: binnen de overheid, in het bedrijfsleven en bij kennisinstellingen.
24 september 2017: Alaeddine Touhami (Internationale Alawiyya soefi vereniging (AisA)) - Streven naar vrede en meer begrip tussen religies
5 november 2017: Prof. Dr. Trudy Dehue - 'Geluk als plicht en prestatie'
18 februari 2018: Prof. Hans Jeekel - Muziek kan werken als medicijn
  8 april 2018: Prof. Dr. Pieter Jonker - Mens en Robot; overeenkomsten en verschillen, bedreiging of welkome hulp?

Alaeddine Touhami
De Internationale Alawiyya Soefi Vereniging (AISA-NGO) is een islamitische soefi-vereniging en ngo bij de Verenigde Naties, die streeft naar vrede en meer begrip tussen de religies. Zij zijn onder andere een partner van de International Association of Religious Freedom (IARF), waar de Vrijzinnigen Nederland lid van zijn. Zij vertalen hun inzet voor onderling begrip en beter samenleven niet alleen in gesprek, maar ook in concrete acties.
Sinds zomer 2016 heeft AISA in haar thuishaven Almere een Huis van Vrede opgericht en organiseren zij op 23 september 2017 de Dag van het Samen Leven. "Een standpunt (tegenover fundamentalistische terroristische acties) innemen, volstaat niet", zo zegt Alaeddine Touhami, psychologiestudent en persvoorlichter van AISA , "Er dient actie ondernomen te worden: het samen leven en het samen werken voor vrede." Daags na de 'Dag van het Samen Leven' komt Alaeddine Touhami in onze afdeling vertellen over het soefisme, over hun organisatie en het vredeswerk dat zij verrichten. Lees verder

Prof. Dr. Trudy Dehue - 'Geluk als plicht en prestatie'
Jarenlang lazen we dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld horen, maar eenmaal volwassen geworden, lijken diezelfde kinderen de idylle ruw te verstoren. Steeds meer jong volwassenen vertellen diep ongelukkig te zijn, het loopt storm bij de studentenpsychologen. Daarbij steeg het gebruik van antidepressiva de afgelopen jaren in de leeftijdsgroep 18-21 jaar met veertig procent. Commentatoren lieten zich ironisch uit over kleinzerigheid, de medicalisering van het bestaan of schreven het toegenomen pilgebruik geërgerd toe aan de farmaceutische industrie. Trudy Dehue zoekt naar een andere verklaring, waarin ze de rol van zowel de huidige wetenschap als de samenleving betrekt.

Trudy Dehue (1951) studeerde psychologie en filosofie. Haar meest bekende, zeer spraakmakende, publicatie is 'De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen'. In 2014 verscheen van haar het boek Betere mensen, over gezondheid als keuze en koopwaar, waarin ze waarschuwt voor een overdosis aan gezondheidsadviezen en het labelen van afwijkend gedrag.

De muziek tijdens deze Bezinningssamenkomst wordt verzorgd door 'Klankmomenten' met Sabina Hagenaars, Pauline de Boer, Lennard Borgo, Joost Naaijen, en Francois-Xavier Sergant.
Voor meer informatie zie www.trudydehue.nl.

Prof. Hans Jeekel - 'Muziek kan werken als medicijn'
Professor Hans Jeekel is chirurg bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en verrichtte baanbrekend onderzoek naar de invloed van muziek op gezondheid. Uit de gepresenteerde resultaten van zijn onderzoek, waarin hij onder meer samenwerkte met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, blijkt dat muziek kan werken als medicijn.
Jeekel: "ik wil muziek inzetten als nieuwe en innovatieve behandeling in de gezondheidszorg." Als muziektherapie definitief gebruikt gaat worden, ontstaat daarmee een behandelmethode zonder bijwerkingen. "Dat is uniek", aldus Jeekel. "Muziektherapie bij operaties is innovatief, maar kost vrijwel niets. Bovendien hebben patiënten er geen bijwerkingen van. Het is een duurzame behandelmethode. Daarbij verwacht ik dat het op termijn zeker kostenbesparend zal zijn, maar dat moet nog verder onderzocht worden."

De celliste Lotte Beukman zal aan deze bezinningssamenkomst haar medewerking verlenen. Naast werk van J.S. Bach zal zij met professor Jeekel aan de piano het Lied ohne Worte van Felix Mendelssohn ten gehore brengen. Lotte Beukman treedt regelmatig op, onder meer met haar eigen kamermuziekgroep Camerata Delft, en is daarnaast als docente verbonden aan de muziekacademie Den Haag.

Prof. dr. Pieter Jonker - 'Mens en Robot; overeenkomsten en verschillen, bedreiging of welkome hulp?'
'De robots komen er aan! Opgepast ... of van harte welkom?'

Robots en robotisering zijn veel in het nieuws, maar wat weten we er eigenlijk van? Wat is precies een robot en hoe werkt die?
We zijn ongerust over de invloed die robotisering kan hebben op ons leven en op de samenleving, maar zijn onze zorgen wel terecht? Pakken de robots echt steeds meer werk van ons af, of zijn ze juist - voor de vervelende en moeilijke taken - een handige hulp?
Is de inzet van de 'sociale robot' in de zorg een verkeerde, ongewenste ontwikkeling, of zijn 'zorgrobots' juist een zegen en onmisbaar in de toekomst?
Professor Jonker belicht de huidige stand van zaken en de actuele problematiek vanuit zijn specifieke deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid bij dit terrein.

Pieter Jonker (Amsterdam 1951) is professor Cognitieve Robotica aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft vele Europese projecten gecoördineerd en is momenteel betrokken bij de ontwikkeling van zelfsturend vervoer. Een bijzonder aspect van zijn onderzoek betreft de toepassing van kennis over het menselijk gezichtsvermogen in de robotica. Hij is mede-bestuursvoorzitter van een bedrijf dat werkt aan de inzet van robots, o.a. in de ouderenzorg.