Bijzondere diensten

Zondag 3 september 2017 - Dienst met Trudy Janssen
Ter afsluiting van haar expositie-periode in ons kerkje, zal Trudy Janssen tijdens de dienst over haar werk vertellen. Ze wordt in haar werk geïnspireerd door alles wat zij meemaakt in haar persoonlijke en zakelijke leven. Zij geeft haar schilderijen en tekeningen een gelaagdheid die ervoor zorgt dat er veel te zien is in haar schilderijen Kijk verder.
Die gelaagdheid willen wij ook ter sprake brengen in deze dienst. Voorganger is ds. Marthe de Vries en het orgel wordt bespeeld door Elly Rote-Mol.

Zondag 17 september 2017 - Openingszondag en verwelkoming nieuwe leden en begunstigers
Het nieuwe seizoen start met een feestelijke dienst rond het jaarthema Bruggen bouwen. In onze samenleving is het van groot belang dat bruggen die tussen mensen en groepen bestaan in stand worden gehouden en dat er ook nieuwe bruggen worden gebouwd. In een geloofsgemeenschap zijn er daarnaast nog andere werelden die met elkaar verbonden kunnen worden: boven en beneden, maar ook oud en nieuw. In deze feestelijke dienst heten wij de nieuwe leden en begunstigers van harte welkom. De dienst wordt geleid door ds. Marthe de Vries en Freek Koster is organist.

Zondag 1 oktober 2017 - Dienst met Michiel Schepers
Vanaf half september exposeert Michiel Schepers in onze afdeling. Michiel is reizend kunstenaar. Hij doet verslag in woord en beeld van zijn indrukken en gedachten. Hij reist van de Lage Landen via wereldsteden en provincieplaatsjes naar de laatste oerbossen op aarde. Daar tekent hij oude bomen. Behalve in bomen is hij gespecialiseerd in stadsgezichten, naakten en portretten. Zijn werk wordt regelmatig tentoongesteld in binnen- en buitenland en bij particuliere en publieke collecties. Hij is als kunstenaar lid van Pulchri, de Kunstgroep Wassenaar en de Hollandsche Aquarellistenkring.

Zondag 8 oktober - Gezinsdienst
Deze dienst staat in het teken van het thema van de Kinderboekenweek, dat dit jaar luidt: 'Gruwelijk eng!'. De dienst wordt geleid door Marthe de Vries.

Cyclus rond de reformatie
Zondag 22 oktober: ds. Marthe de Vries, 'sola scriptura'
Zondag 29 oktober: ds. Jan van Aller, 'sola gratia, sola fide'

Deze maand is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther met de publicatie van een aantal stellingen de Reformatie in gang zette en daarmee ook een aantal belangrijke ontwikkelingen zoals de opkomst van het individualisme. De drie belangrijke pijlers van zijn overtuiging waren; sola gratia, sola fide, sola scriptura. De diensten van ds. Marthe de Vries en ds. Jan van Aller zullen in het teken staan van deze grote omwenteling.

Zondag 26 november - Herdenkingsdienst
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken wij in onze geloofsgemeenschap de leden en vrienden die het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijzondere dienst is er voor ieder, die daartoe de behoefte voelt, de gelegenheid om een kaars te branden voor een dierbare overledene. De dienst zal worden geleid door ds. Marthe de Vries.

Kerstdiensten
Zondag 3 december - Eerste Advent.
Samen met kunsthistorica Hanny Faber zal ds. Marthe de Vries deze eerste adventszondag vormgeven. Er zijn zulke prachtige uitbeeldingen te vinden van de geliefde bijbelverhalen die bij deze tijd van het jaar passen, zoals bij voorbeeld het verhaal van de geboorteaankondiging aan Maria.
Zondag 17 december - Kerstkoffie
De kerstkoffie op zondagmorgen 17 december vormt de opmaat voor de kerstperiode. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een kerstspel opgevoerd, waaraan alle aanwezige kinderen kunnen deelnemen. Er is een mooi kerstverhaal en veel bekende kerstliederen. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng van leden van de geloofsgemeenschap.
Zondag 24 december - Kerstavond, aanvang 21.30 uur.
In het donker van de kerstnacht is het goed om bij te zijn en elkaar het kerstverhaal te vertellen. Ds. Marthe de Vries leidt deze dienst, organist is Freek Koster en Jurriën Peters bespeelt de hobo. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een glaasje glühwein of chocolademelk te drinken.
Maandag 25 december - Kerstmorgen
In deze feestelijke dienst vieren we met elkaar de geboorte van Jezus. Ds. Marthe de Vries gaat voor, organist is Hero de Boer en het NPB-koor onder leiding van Marie-Anne Kalff verleent zijn medewerking.

Zondag 31 december - Oudejaarsdienst - wees niet bang
19.00 uur in de Sint Willibrordus

Met een feestelijke dienst voor alle Wassenaarders luiden de kerkgemeenschappen van ons dorp het oude jaar uit. Op de drempel van het oude en het nieuwe jaar komen wij bijeen rond het thema 'Wees niet bang'. Er gebeurt veel in onze wereld waar wij ons zorgen over maken en hoe kunnen wij dan in vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaan? Voorgangers uit verschillende kerken gaan in deze dienst voor en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door het koor Pro Deo van de Sint Willibrordus onder leiding van Thom van Leeuwen.
Wie mee wil zingen met het koor wordt van harte uitgenodigd om zich op te geven vóór 20 december bij Janny Ruygrok, jannyruygrok@hotmail.com, tel. 5117724.
Er zal voor de dienst worden gerepeteerd op woensdag 27 en donderdag 28 december 2017.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te begroeten en zijn er traditiegetrouw oliebollen en glühwein (en voor wie wil is er een sapje). Tijdens de dienst is er kinderopvang aanwezig.


Zondag 28 januari - Dichter bij het geheim,
J. Bernlef (1937-2012)

Tijdens de Week van de Poëzie leidt ds. Marthe de Vries een dienst in de serie 'Dichter bij het geheim'. Dit jaar zullen de gedichten van J. Bernlef (pseudoniem van Hendrik Jan Marsman) centraal staan. Bernlef heeft ook proza geschreven, waarvan zijn novelle 'Hersenschimmen' de bekendste is. Hij is bekend om zijn sobere, uitgebeende taalgebruik.

Het gedicht staat op een muur aan de Sint Ursulasteeg in Leiden

Paasdiensten
Zondag 25 maart 2018: Palmpasen
De serie paasdiensten vangt traditiegetrouw aan met de Palmpasendienst. Tijdens de dienst maken de kinderen palmpasenstokken die aan het einde van de dienst worden binnengedragen.
Donderdag 29 maart - Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur.
In een kleine, intieme dienst vieren we met elkaar het avondmaal. We gedenken de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden, we vieren de gemeenschap en we bidden dat het donker van Goede Vrijdag gevolgd zal worden door het licht van Pasen. De dienst wordt geleid door ds. Marthe de Vries.
Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur.
Soms gebeuren er in een mensenleven dingen, die we niet met woorden kunnen vatten, die alleen in muziek, poëzie en kunst benaderd kunnen worden. Het lijden dat mensen kan treffen, dat mensen te dragen krijgen is soms niet te verwoorden. Op de avond dat Jezus het diepste leed droeg komen wij bij elkaar met poëzie en muziek.
De muziek is dit jaar voor de vijfde keer (!) in handen van een aantal zangers van het Residentie Kamerkoor onder leiding van Karin Vogelaar en met Hero de Boer op orgel.
Zondag 1 april - Pasen
In een feestelijk versierde kerk, met een paasontbijt op tafel, vieren wij samen Pasen. Dit jaar, op deze bijzondere datum, staat de paaslach centraal. De dienst wordt geleid door ds. Marthe de Vries. De kinderen kunnen tijdens de dienst paaseieren zoeken!

Zondag 3 juni - Hagepreek
In de tuin van de Burcht, Jonkerlaan 90, aanvang 10.30 uur.
Het is een goede gewoonte om ieder jaar in de zomermaanden een buitendienst te houden in de tuin van De Burcht, een zogenaamde Hagepreek. Het is altijd bijzonder om te midden van dat prachtige groen (en hopelijk met een stralende zon) een goed bezochte, ongedwongen dienst te hebben. De dienst wordt geleid door ds. Marthe de Vries