Contact

Predikant
Ds Marthe de Vries 06-22325913  
marthedevries@dds.nl
Bestuur
Karin de Boer-Vogelaar Voorzitter 070-511.6260
karin_vogelaar@hotmail.com
Albertine Schneider-Voskamp Vice-Voorzitter 070-511.1826
albertineschneider@gmail.com
Willy de Vos-van Liere Secretaris 070-517.8159
secretaris@vrijzinnigen-wassenaar.nl
Frans Driedonks Penningmeester 070-386.2551
f.driedonks@hetnet.nl
Sibylle Leistikow-Lambach Kerkmeester 06-46784518
sibylleleistikow@gmail.com
Paul Thorissen Lid 070-386.2551
p.thorissen@hetnet.nl
Jeugdwerk
Ds Marthe de Vries 06-22325913  
marthedevries@dds.nl
Wijkhoofden
Rietje Knaap Voorzitter 071-514.6864   maria.knaap@me.com
Opgang
Ireen Hogewind Redactievoorzitter 070-511.1282 
fwhogewind@hetnet.nl
Bijbelse Kerktuin
Hanneke Kastelein Coordinatie van de kerktuin 070-511.3692 
hg.kastelein@planet.nl
Website www.npbwassenaar.nl
Bert Peletier Webmaster 06-22231631 
bertpeletier@me.com
Adres: Lange Kerkdam 46,  2242BW   Wassenaar; tel: 070-511.5771.
Bankrekening: IBAN: NL21ABNA.048.46.59.227 t.n.v. VVG NPB Wassenaar
RSIN-nummer: 0028 15 412.
Vrijzinnigen NPB Wassenaar heeft ANBI status Lees verder
U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden: Formulier
Voor de Overeenkomst Periodieke gift Klik hier