Cursusprogramma 2017-18

De cursussen worden alle gehouden in de het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46. Voor deelname aan de cursussen wordt een bijdrage gevraagd: € 20,- tenzij anders vermeld. Hierin zijn de kosten van koffie en thee opgenomen, evenals de kopieerkosten.


Cursus door Ds. Marthe de Vries en Ds. Jilles de Klerk over
'De grenzen te buiten' over grenzeloosheid en geweld in cultuur, literatuur en bijbel
Dinsdag 10, 17 en 24 oktober 2017 van 19.30 -- 21.30 uur. Kosten: €20,-; Opgave bij Ds. Marthe de Vries: marthedevries@dds.nl, 06-22325913

Tijdens de 'Winternachten', editie 2017 lag schrijver Tommy Wieringa op de sofa bij hoogleraar psychiatrie en filosoof Damiaan Denys. Zij spraken over de leegte die in onze cultuur is achtergebleven door het verdwijnen van God en de grote verhalen en een grenzeloosheid die daarvan het gevolg is. Het schelden op internet, de agressieve manier van met elkaar omgaan, geweld.
Deze ontmoeting vormt het uitgangspunt voor deze cursus. De eerste bijeenkomst zullen wij het gesprek van Wieringa en Denys bekijken en bespreken. In de keren daarna zal het thema vanuit de literatuur en de bijbelse verhalen benaderd worden. In de tweede bijeenkomst zal onder andere het boek Dit zijn de namen van Tommy Wieringa besproken worden en in de laatste bijeenkomst het boek Niet in Gods naam van Jonathan Sacks.

Cursus voor vrouwen door Sheila Keilholz en Marthe de Vries
Vrouwelijke denkkracht
Woensdag 7 en 21 februari en 7 maart 2018 van 20.00 tot 22.00 uur.

In deze cursus staan zes meer of minder bekende vrouwelijke denkers centraal: Anna Maria van Schurman, Harriët Taylor Mill, Iris Murdoch, Andreas Burnier, Martha Nussbaum en Patricia de Martelaere. Aanleiding was een artikel over 'Vrouwelijke denkkracht', waarin de auteur schreef:
"Terwijl mannelijke filosofen meestal dikke, ingewikkelde filosofische boeken schreven, verwerkten vrouwelijke denkers hun ideeën in latere perioden veel vaker in romans en essays. In verhalen die veel dichter bij het echte leven stonden en staan, over concrete situaties en vaak ook over hun eigen leven. Ze bieden een ander, filosofisch perspectief op het leven, maar zijn nooit losgezongen van de alledaagse werkelijkheid en daardoor herkenbaar. Veel vrouwelijke filosofen bemoeiden zich ook met de politiek en de vrouwenbeweging. Ze stimuleren ons om het leven ter hand te nemen, en te veranderen of te verbeteren als dat nodig is. Ook al zijn sommige vrouwelijke denkers er al honderden jaren niet meer, hun werk blijft een inspiratiebron voor ons eigen leven." (bron: Flow 6-2016).

Cursus door Prof. dr. Johan Goud over
Zygmunt Bauman
Woensdag 11, 18 en 25 april 2018 van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: €20,-; Opgave bij Ds. Marthe de Vries: marthedevries@dds.nl, 06-22325913

De Pools-Britse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman (1925-2017), emeritus-hoogleraar aan de universiteiten van Leeds en Warschau, is een van de meest vooraanstaande en invloedrijkste sociale denkers ter wereld. Hij schreef onder meer Modernity and the Holocaust (1989), Liquid Modernity (2000) en The Art of Life (2008). Met een scherpzinnige blik analyseert en beoordeelt hij onze moderne, vloeibare samenleving. Zijn analyses zijn nog steeds onverminderd van kracht.
In drie avonden zal Johan Goud Bauman's visie op onze tijd uiteenzetten.
Johan Goud was predikant van de Remonstrantse Gemeente Den Haag en hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst aan de universiteit in Utrecht.