Cursus 2018-19

Cursus rond de serie 'Onbehagen' van Bas Heijne door Jilles de Klerk en Marthe de Vries
Antwoord op het onbehagen?
Donderdag 4 en 18 oktober en 1 november 2018. middagcursus van 15.00 - 17.00 uur en avondcursus van 20.00 -- 22.00 uur. Kosten: €20,-; Opgave bij Ds. Marthe de Vries: marthedevries@dds.nl of 06-22325913

Wij leven in roerige tijden: veel van wat wij voor vanzelfsprekend hielden is dat niet meer. De grote idealen van de Verlichting - gelijkheid, vrijheid en broederschap - staan o.a. door digitalisering en mondialisering onder druk. Auteur en NRC-columnist Bas Heijne zocht in zijn vierdelige tv-serie naar de oorzaken van deze veranderingen. Het werden vier kritische beschouwingen over wat er in onze tijd gaande is. Maar de titel van de serie, 'Onbehagen', stelt ook de vraag of er een antwoord is op deze ontwikkelingen.
In deze cursus van drie middagen respectievelijk avonden, zullen delen van de serie van Heijne bekeken worden, maar zullen wij met elkaar ook op zoek gaan naar een antwoord. Heijne zelf gaf al een verrassend antwoord in de 'Bergrede' die hij hield in de Bergkerk in Amersfoort.