Gastpredikanten

8 juli 2018: Ds Jan Tom Schneider
Jan Tom Schneider, geboren in Wamena, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea op 22 juni 1961. Door de PKN aangesteld voor buitengewone werkzaamheden als predikant/geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, in zijn geval bij de Koninklijke luchtmacht. Na schooljaren in Den Haag aan de Rijks Universiteit Leiden afgestudeerd in de theologie met als hoofdvak godsdienstpsychologie. Daarna de kerkelijke opleiding aldaar gevolgd.
Werkzaam in het pastoraat in de sloppenwijken van Buenos Aires in 1986, waarna in dienst als jeugdpastor in de Kloosterkerk in Den Haag van 1987-1990. Zijn jeugd in het buitenland en werken over de landsgrenzen stimuleerden hem een baan te zoeken die me op veel plekken zou brengen.
Vandaar in dienst getreden bij de marine: met als plaatsingen varend pastoraat, Den Helder, vliegkamp Valkenburg en ten slotte de marinegemeenschap Curaçao. In 2001 begonnen bij de luchtmacht op verschillende plekken in Brabant, bij het vormingswerk voor militairen en inmiddels hoofd van de geestelijk verzorgers bij dit krijgsmachtdeel.
Na omzwervingen weer wonend in Den Haag met vrouw en twee kinderen. Zijn focus in werk en leven: mensen verbinden, ondanks verschillen, ondanks leeftijd, ondanks verschillende levensovertuigingen. Een nieuw boodschap laten opdoemen uit oude verhalen.
15 juli 2018: mw Ds Nicoline Swen-Fischer
Sinds 2012 werk ik voor Vrijzinnigen Nederland. Indertijd begonnen bij de afdeling Oost-Twente. In de loop van de jaren zijn daar Varsseveld e.o. en Aan de Regge bij gekomen. Drie afdelingen met elk een eigen karakter en cultuur. Mooie afdelingen met mooie mensen.
Sinds enige tijd ben ik voorzitter van het convent van voorgangers. Ik vind het heerlijk elkaar als collega's een paar keer per jaar te zien. Ik beschouw het als een eer mij ook voor hen te mogen inzetten in het (mede) organiseren van bijscholing en ontmoeting en het vertegenwoordigen van onze belangen binnen de vereniging.
Mijn fascinatie ligt op het snijvlak van religie/levensbeschouwing en natuurwetenschappen. Juist binnen die exacte wetenschap over de natuur valt waar te nemen dat het 'Mysterie' ingebakken zit in de kosmos. Het sluit elkaar niet uit maar in. Prachtig vind ik dat!
De leden van Vrijzinnigen Nederland zijn een veelkleurig, bont gezelschap. Sommige mensen zijn al generaties lang lid van de Protestanten Bond, anderen zijn meer vanuit de 'nieuwe spiritualiteit' gekomen. En daar tussendoor bewegen wij ons, als voorgangers. Dat is soms een hele uitdaging. Alleen al in taal en rituelen moet, m.i., aandacht zijn en blijven voor die verschillende 'bloedgroepen'. Voor mij is het woord 'God' geen verboden woord. Ik heb er ook geen direct beeld bij, meer zoals in dat alternatieve gebed; 'ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.'. God, Eeuwige, Bron, Liefde, het zijn voor mij woorden. Woorden om datgene aan te duiden wat niet binnen onze woorden past, zelfs niet in ons denken, hooguit in ons hart. Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat. Begeesterde mensen, wie ze ook zijn, in wie tijd en eeuwigheid samen komen. Aan ons de uitdaging open te staan om telkens weer die vertaalslag te willen maken, om waar de een 'god' zegt, 'bron' te verstaan als dat woord beter bij jou past. Verbinding ontstaat in de relativering van jezelf en de ont-moeting met anderen. Daarnaast de opdracht iedere dag opnieuw handen en voeten te geven aan wat jou ten diepste drijft. "Volg je hart, want dat klopt!".
22 juli 2018: Ds Roelof Steenstra
Op 3 augustus 1935 ben ik in Bilthoven geboren. Tot mijn 19e jaar heb ik op Curaçao gewoond. In Leiden heb ik theologie gestudeerd om predikant te worden in de Nederlands Hervomde Kerk. Na mijn opleiding ben ik vlootpredikant geweest bij de Koninklijke Marine en een aantal jaren in de West bij het Korps Mariniers. Daarop volgde een periode van 4 jaar als predikant in Leiden en vervolgens ben ik 25 jaar predikant geweest in Wassenaar (Dorpskerk). In mei 2001 ben ik met emeritaat gegaan, ben nu predikant in ruste en woon met mijn vrouw in Leiden. Lees verder
29 juli 2018: Ds R.M. Nepveu
R.M. Nepveu. Studie theologie in Leiden. Enige jaren studentassistent aldaar. Voorganger Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Naarden-Bussum en Zeist. Wetenschappelijk medewerker Universiteitsmuseum te Utrecht. Docent en rector opleidingsinstituut van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Bilthoven. Voorzitter van de Werkgroep voor Moderne Theologie en het Nederlands Albert Zweitzer Fonds. Auteur, respectievelijk co-auteur, van enige boeken. Schrijver van vele artikelen. Thans freelance actief in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
5 augustus 2018: Ds Wies Blomjous
Wies Maillette de Buy Wenniger ("die vreselijke achternaam heeft mij door al die vooronderstellingen dat wij heel deftig of heel rijk of allebei zouden zijn, altijd achtervolgd") is inmiddels al 40 jaar Doopsgezind predikant en een zeer actief geestelijk raadsvrouw. Zij diende drie jaar de gemeente Eindhoven en werkte daarna voor het grootste deel als pastor in het AVL-Kankerziekenhuis in Amsterdam en in psychiatrische ziekenhuizen. Toen zij 54 was is zij in psychoanalyse gegaan. Het duurde bijna 10 jaar maar het heeft er ook toe geleid dat zij zelf een psychoanalytische opleiding heeft gevolgd. "Door de patienten die ik in mijn werk tegenkom, heb ik ontdekt hoe onnoemelijk veel schade het christendom heeft aangericht en nog altijd veroorzaakt. En dat geldt niet alleen voor zwaar-orthodoxe mensen, maar voor vrijwel iedereen voor wie het dictaat van het geloof of welke sterke overtuiging dan ook te zwaar wordt. Alsof er geen God van liefde en genade is".
12 augustus 2018: Ds. Addy Manneke
Geboren en opgegroeid in Yerseke (Zeeland). Daarna verhuisd naar Driebergen. Daar heb ik eerst de opleiding cultureel werk gevolgd op 'De Horst' en later sociale wetenschappen (andragologie) gestudeerd aan de UvA in Amsterdam. Gewerkt in verschillende functies in vormingswerk (Kerk en Wereld) en onderwijs (als agoog aan de huisartensenopleiding van de VU, en als stafdocent in het hoger beroepsonderwijs (lerarenopleiding) van de Hogeschool van Utrecht.
Na mijn 50e heb ik theologie gestudeerd aan de Hogeschool Holland en ben ik verbonden geweest aan de NPB in Zeist. De laatste jaren kom ik in verschillende NPB-afdelingen als gast-voorganger.
Daarnaast heb ik sinds 1986 een aantal boeken geschreven over uiteenlopende onderwerpen, eerst op mijn vakgebied, later ook op basis van eigen ervaringen: Hart van slag (over boezemfibrilleren) in 2005, De bewuste stiefmoeder in 2009 en Krasse dames, levensverhalen van oudere sterke vrouwen, in 2012.
19 augustus 2018: Dr. Hans le Grand
Zondag 19 augustus gaat voor Dr. Hans le Grand, natuurkundige en theoloog. Hans is als predikant erkend door de Engelse Unitarische kerk, een geloofsgemeenschap die als twee druppels water lijkt op de Nederlandse NPB. Hans geeft zijn predikantschap vorm door het geven van lezingen en vervullen van gastpreekbeurten in allerlei afdelingen van de NPB. Hij is bezig een boek te schrijven over de identiteit van vrijzinnigheid en hoe je die op een eigentijdse manier vorm kunt geven. Hij doet dat op basis van zijn ervaring met vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Nederland, Amerika en Engeland. Hans doet zijn theologisch werk naast een baan als financieel expert bij een verzekerings- maatschappij. Hans woont in Hilversum en heeft drie kinderen.
26 augustus 2018: Ds. Joep de Valk
Joep de Valk gaat op 26 augustus voor in onze gemeente. Hij is een late roeping, op zijn 55ste heeft hij de predikantenopleiding afgerond. In zijn "vorig leven" is hij zowel technisch als bedrijfskundig opgeleid en heeft ook in het bedrijfsleven gewerkt, uiteindelijk als ondernemer met een fabriek voor Montessori leermiddelen. Sinds 2000 heeft hij zich, naast theologie, vooral gericht op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, verslavingszorg en schuldsanering. Sinds 2010 was Joep de Valk predikant in Waddinxveen, en sinds 2014 in Amsterdam. Ds de Valk vindt zijn inspiratie in bijbelverhalen waarin onderlinge menselijke verhoudingen een rol spelen én in verhalen die uitnodigen tot een andere kijk op de werkelijkheid, die een doorkijkje bieden op Gods koninkrijk.
9 september 2018: Ds Jan van Aller
Geboren en getogen in het Brabantse Waalre, in een oecumenisch - vrijzinnige omgeving. Na lange aarzeling over studiekeuze, werd het, na een ontmoeting met prof. F.O. van Gennep, Theologie, in Leiden. Van 1993 - 1998 was ik predikant in de hervormde gemeente Rotterdam-IJsselmonde, 'op Zuid' - onder de rook van de Kuip. Van '98 - 2007 was ik Vlootpredikant bij de Koninklijke Marine; een heel veelzijdige tijd, met een mooie afsluiting van 3 jaar met het gezin (3 dochters) op Curaçao. Van 2007 ben ik weer gemeentepredikant; tot 2015 in Uitgeest en Akersloot; vanaf 2015 in de Protestantse Gemeente Haarlem, wijkgemeente Ontmoetingskerk - Schalkwijk. In Haarlem is de Protestantse Gemeente op veel verschillende manieren zichtbaar en actief: de 'klassieke' gestalte van de wijkgemeentes, en daarnaast op velerlei wijzen: b.v. het oecumenische-diaconale project 'Stem in de Stad', waar dagelijks tientallen daklozen opvang krijgen; een breed platform van alle kerken om samen vluchtelingen op te vangen; een stadsdominee die allerlei vernieuwende linken legt tussen kerk en stad - kortom, een fijne plek om te werken met veel collegialitet en veel uitdagingen en mogelijkheden om kerk te zijn in de stad.