Gastpredikanten

10 december 2017: Harm Knoop
Harm Knoop (1954) is ruim 30 jaar voorganger, de laatste 12 jaar in de vrijzinnigheid, momenteel in de Achterhoek.
Hij beschouwt zich zeer bevoorrecht met Carl Gustav Jung (1875-1961) als leermeester en inspirator. Die heeft hem wegen doen vinden die hij niet gezocht heeft: de weg naar binnen die naar de bron blijkt te leiden; de weg naar het zelf waarop andere mensen zielsverwanten worden. Hij is weer enorm blij met een nieuwe, recente ontdekking en bevestiging van de inzichten van Jung over bewust - onbewust: met dat waarmee we zoeken, kunnen we niet vinden; dat waarmee we kunnen vinden, wil niet zoeken (Henri Bergson). Daar kan hij weer weken, maanden mee vooruit.
Op dit spoor vindt hij nieuwe manieren om religieuze (bijbel-)teksten te lezen. Niet als verhalen over feiten, maar over en uit de ziel, de binnenwereld. In de taal van de ziel, dat wil zeggen: in beelden, metaforen. Die bijbelverhalen? Die gaan over ons, over onze binnenwereld. Wie oren heeft om te horen, die hore. In 2012 verscheen zijn Leef je eigen mythe. Over religie, mythen en ons zelf.
7 januari 2018: Ds. Nel Verburg
Ik ben geboren in 1961, ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn woonplaats is Gouda en ik werk in Den Haag, als opleidingsfunctionaris in een GGZ-instelling. Ik ben opgegroeid in een orthodox milieu. God was streng en onverbiddelijk en ik geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Uiteindelijk heb ik dit godsbeeld vaarwel gezegd. Dat voelde als een bevrijding, maar het zoeken naar een andere geloofsbeleving bleef. Enige jaren geleden ben ik met de opleiding Pastoraal Werk aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) in Bilthoven begonnen. Een opleiding die mij veel gebracht heeft, met name de ervaring van hoe veelzijdig, rijk en bevrijdend bijbelwoorden ook kunnen zijn. In juni 2009 heb ik de opleiding tot voorganger afgesloten. Inmiddels ga ik met regelmaat voor in vrijzinnige geloofsgemeenschappen. In mijn overdenkingen probeer ik de oude bijbelverhalen te verbinden met het leven hier-en-nu, waarbij ik dankbaar gebruik maak van eigentijdse verhalen, literatuur en gedichten.
21 januari 2018: mw Ds Nicoline Swen-Fischer
Sinds 2012 werk ik voor Vrijzinnigen Nederland. Indertijd begonnen bij de afdeling Oost-Twente. In de loop van de jaren zijn daar Varsseveld e.o. en Aan de Regge bij gekomen. Drie afdelingen met elk een eigen karakter en cultuur. Mooie afdelingen met mooie mensen.
Sinds enige tijd ben ik voorzitter van het convent van voorgangers. Ik vind het heerlijk elkaar als collega's een paar keer per jaar te zien. Ik beschouw het als een eer mij ook voor hen te mogen inzetten in het (mede) organiseren van bijscholing en ontmoeting en het vertegenwoordigen van onze belangen binnen de vereniging.
Mijn fascinatie ligt op het snijvlak van religie/levensbeschouwing en natuurwetenschappen. Juist binnen die exacte wetenschap over de natuur valt waar te nemen dat het 'Mysterie' ingebakken zit in de kosmos. Het sluit elkaar niet uit maar in. Prachtig vind ik dat!
De leden van Vrijzinnigen Nederland zijn een veelkleurig, bont gezelschap. Sommige mensen zijn al generaties lang lid van de Protestanten Bond, anderen zijn meer vanuit de 'nieuwe spiritualiteit' gekomen. En daar tussendoor bewegen wij ons, als voorgangers. Dat is soms een hele uitdaging. Alleen al in taal en rituelen moet, m.i., aandacht zijn en blijven voor die verschillende 'bloedgroepen'. Voor mij is het woord 'God' geen verboden woord. Ik heb er ook geen direct beeld bij, meer zoals in dat alternatieve gebed; 'ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.'. God, Eeuwige, Bron, Liefde, het zijn voor mij woorden. Woorden om datgene aan te duiden wat niet binnen onze woorden past, zelfs niet in ons denken, hooguit in ons hart. Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat. Begeesterde mensen, wie ze ook zijn, in wie tijd en eeuwigheid samen komen. Aan ons de uitdaging open te staan om telkens weer die vertaalslag te willen maken, om waar de een 'god' zegt, 'bron' te verstaan als dat woord beter bij jou past. Verbinding ontstaat in de relativering van jezelf en de ont-moeting met anderen. Daarnaast de opdracht iedere dag opnieuw handen en voeten te geven aan wat jou ten diepste drijft. "Volg je hart, want dat klopt!".
4 februari 2018: Ds Erik Asscher
Geboren in Alkmaar in 1960, groeide ik op in Oosterbeek en Gorssel met mijn broer Maarten, mijn seculier-joodse vader die rechter was, en mijn van huis uit gereformeerde moeder. Ons gezin was in geen enkele levensbeschouwelijke traditie thuis, maar levensbeschouwelijke en godsdienstige thema's speelden toch een belangrijke rol. Vragen naar gerechtigheid hadden na de oorlog een grote urgentie en de wederopbouw vroeg om saamhorigheid en een doorleefd roepingsbesef.
In Leiden studeerde ik Rechten en Theologie en volgde muzieklessen. Na verschillende baantjes als contrabassist en beleidsonderzoeker, werd ik Hervormd predikant in Berkenwoude (ZH). In 2000 werd ik predikant bij de Koninklijke Luchtmacht, achtereenvolgens op de Vliegbases Twenthe en Eindhoven. Sinds 2008 zorg ik als stafpredikant voor opleiding en onderzoek ten behoeve van krijgsmachtpredikanten. Ik voer een promotieonderzoek uit aan de Protestantse Theologische Universiteit naar de betekenissen die militairen verbinden met het levensgevaar dat bij hun beroep hoort.
4 maart 2018: Ds. Klaas Hendrikse
Klaas Hendrikse (Groot-Ammers, 1947) groeide op in een niet-gelovig gezin in de Alblasserwaard. Hij studeerde aan Nijenrode en werkte ruim 10 jaar in het bedrijfsleven. Als kind was hij al geïntrigeerd door het geloof van mensen om hem heen. Thuis was hem duidelijk gemaakt dat God niet bestaat. Maar waarom deden anderen dan alsof hij wel bestaat en putten ze daar zelfs kracht uit? Het was hem al vroeg duidelijk dat je die vraag niet kunt afdoen met: "ze laten zich maar wat wijsmaken, allemaal onzin!"
Hij raakte zijn kinderlijke verwondering niet kwijt, en ging in 1977 theologie studeren. In 1984 werd hij predikant in Zierikzee, later ook in Middelburg.
Zijn onthulling in verschillende media, dat hij niet gelooft dat God bestaat, bezorgde hem landelijke bekendheid als "de atheïstische dominee". In november 2007 verscheen zijn boek Geloven in een God die niet bestaat, waarvan inmiddels (maart 2012) zestien drukken zijn verschenen. De reacties zijn, zoals verwacht, uiteenlopend. Voor de een is hij een valse profeet die de christelijke traditie verkwanselt en in de kerk niet thuishoort, voor de ander is hij iemand die hardop zegt wat velen denken, en wijst hij een weg naar de kerk van de toekomst.
In oktober 2011 verscheen God bestaat niet en Jezus is zijn zoon.
18 maart 2018: Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma
Evelijne Swinkels-Braaksma studeerde in de jaren '80 Klassieke Letteren en Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden en haalde in 1988 haar doctoraalbul en een eerste-graads lesbevoegdheid. Volgde vanaf 2011 de kerkelijke opleiding aan het Remonstrants Seminarie en deed in mei 2014 haar proponentsexamen. Sinds maart 2015 voorganger in het 'Witte Kerkje' van de Vrijzinnigen Baarn. Heeft 15 jaar lang lesgegeven op scholen voor VO en HBO in verschillende vakgebieden. Is Master Practitioner in Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) en gecertificeerd in de Transactionele Analyse (TA), Systemisch Werken, en Omgaan met Psychotrauma.
Auteur van dagopeningen, overwegingen, verhalen en gedichten waarin zingeving, levensvragen en bijbelse thema's centraal staan. Van haar hand is de dichtbundel: Als mijn piano wil ik zingen. Sinds 2001 eigenaar van Swinkels, Advies, Begeleiding & Training (www.swinkelsadvies.nl). Werkt in en vanuit deze eigen praktijk samen met diverse organisaties en opleidingsinstituten in uiteenlopende branches. In dit werk begeleidt en traint ze zowel individuen als groepen. Aandachtsgebieden zijn persoonlijke ontwikkeling, communicatie, (vrouwelijk) leiderschap, verdriet, rouw, trauma en zingeving. Is getrouwd met Marc en moeder van 2 zonen, Stijn (18) en Thijs (12).