Gastpredikanten

4 februari 2018: Ds Erik Asscher
Geboren in Alkmaar in 1960, groeide ik op in Oosterbeek en Gorssel met mijn broer Maarten, mijn seculier-joodse vader die rechter was, en mijn van huis uit gereformeerde moeder. Ons gezin was in geen enkele levensbeschouwelijke traditie thuis, maar levensbeschouwelijke en godsdienstige thema's speelden toch een belangrijke rol. Vragen naar gerechtigheid hadden na de oorlog een grote urgentie en de wederopbouw vroeg om saamhorigheid en een doorleefd roepingsbesef.
In Leiden studeerde ik Rechten en Theologie en volgde muzieklessen. Na verschillende baantjes als contrabassist en beleidsonderzoeker, werd ik Hervormd predikant in Berkenwoude (ZH). In 2000 werd ik predikant bij de Koninklijke Luchtmacht, achtereenvolgens op de Vliegbases Twenthe en Eindhoven. Sinds 2008 zorg ik als stafpredikant voor opleiding en onderzoek ten behoeve van krijgsmachtpredikanten. Ik voer een promotieonderzoek uit aan de Protestantse Theologische Universiteit naar de betekenissen die militairen verbinden met het levensgevaar dat bij hun beroep hoort.
4 maart 2018: Ds Wies Blomjous
Wies Maillette de Buy Wenniger ("die vreselijke achternaam heeft mij door al die vooronderstellingen dat wij heel deftig of heel rijk of allebei zouden zijn, altijd achtervolgd") is inmiddels al 40 jaar Doopsgezind predikant en een zeer actief geestelijk raadsvrouw. Zij diende drie jaar de gemeente Eindhoven en werkte daarna voor het grootste deel als pastor in het AVL-Kankerziekenhuis in Amsterdam en in psychiatrische ziekenhuizen. Toen zij 54 was is zij in psychoanalyse gegaan. Het duurde bijna 10 jaar maar het heeft er ook toe geleid dat zij zelf een psychoanalytische opleiding heeft gevolgd. "Door de patienten die ik in mijn werk tegenkom, heb ik ontdekt hoe onnoemelijk veel schade het christendom heeft aangericht en nog altijd veroorzaakt. En dat geldt niet alleen voor zwaar-orthodoxe mensen, maar voor vrijwel iedereen voor wie het dictaat van het geloof of welke sterke overtuiging dan ook te zwaar wordt. Alsof er geen God van liefde en genade is".
18 maart 2018: Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma
Evelijne Swinkels-Braaksma studeerde in de jaren '80 Klassieke Letteren en Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden en haalde in 1988 haar doctoraalbul en een eerste-graads lesbevoegdheid. Volgde vanaf 2011 de kerkelijke opleiding aan het Remonstrants Seminarie en deed in mei 2014 haar proponentsexamen. Sinds maart 2015 voorganger in het 'Witte Kerkje' van de Vrijzinnigen Baarn. Heeft 15 jaar lang lesgegeven op scholen voor VO en HBO in verschillende vakgebieden. Is Master Practitioner in Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) en gecertificeerd in de Transactionele Analyse (TA), Systemisch Werken, en Omgaan met Psychotrauma.
Auteur van dagopeningen, overwegingen, verhalen en gedichten waarin zingeving, levensvragen en bijbelse thema's centraal staan. Van haar hand is de dichtbundel: Als mijn piano wil ik zingen. Sinds 2001 eigenaar van Swinkels, Advies, Begeleiding & Training (www.swinkelsadvies.nl). Werkt in en vanuit deze eigen praktijk samen met diverse organisaties en opleidingsinstituten in uiteenlopende branches. In dit werk begeleidt en traint ze zowel individuen als groepen. Aandachtsgebieden zijn persoonlijke ontwikkeling, communicatie, (vrouwelijk) leiderschap, verdriet, rouw, trauma en zingeving. Is getrouwd met Marc en moeder van 2 zonen, Stijn (18) en Thijs (12).
22 april 2018: Ds Jan van Aller
Geboren en getogen in het Brabantse Waalre, in een oecumenisch - vrijzinnige omgeving. Na lange aarzeling over studiekeuze, werd het, na een ontmoeting met prof. F.O. van Gennep, Theologie, in Leiden. Van 1993 - 1998 was ik predikant in de hervormde gemeente Rotterdam-IJsselmonde, 'op Zuid' - onder de rook van de Kuip. Van '98 - 2007 was ik Vlootpredikant bij de Koninklijke Marine; een heel veelzijdige tijd, met een mooie afsluiting van 3 jaar met het gezin (3 dochters) op Curaçao. Van 2007 ben ik weer gemeentepredikant; tot 2015 in Uitgeest en Akersloot; vanaf 2015 in de Protestantse Gemeente Haarlem, wijkgemeente Ontmoetingskerk - Schalkwijk. In Haarlem is de Protestantse Gemeente op veel verschillende manieren zichtbaar en actief: de 'klassieke' gestalte van de wijkgemeentes, en daarnaast op velerlei wijzen: b.v. het oecumenische-diaconale project 'Stem in de Stad', waar dagelijks tientallen daklozen opvang krijgen; een breed platform van alle kerken om samen vluchtelingen op te vangen; een stadsdominee die allerlei vernieuwende linken legt tussen kerk en stad - kortom, een fijne plek om te werken met veel collegialitet en veel uitdagingen en mogelijkheden om kerk te zijn in de stad.
6 mei 2018: Ds. Nel Verburg
Ik ben geboren in 1961, ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn woonplaats is Gouda en ik werk in Den Haag, als opleidingsfunctionaris in een GGZ-instelling. Ik ben opgegroeid in een orthodox milieu. God was streng en onverbiddelijk en ik geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Uiteindelijk heb ik dit godsbeeld vaarwel gezegd. Dat voelde als een bevrijding, maar het zoeken naar een andere geloofsbeleving bleef. Enige jaren geleden ben ik met de opleiding Pastoraal Werk aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) in Bilthoven begonnen. Een opleiding die mij veel gebracht heeft, met name de ervaring van hoe veelzijdig, rijk en bevrijdend bijbelwoorden ook kunnen zijn. In juni 2009 heb ik de opleiding tot voorganger afgesloten. Inmiddels ga ik met regelmaat voor in vrijzinnige geloofsgemeenschappen. In mijn overdenkingen probeer ik de oude bijbelverhalen te verbinden met het leven hier-en-nu, waarbij ik dankbaar gebruik maak van eigentijdse verhalen, literatuur en gedichten.
13 mei 2018: Harm Knoop
Harm Knoop (1954) is ruim 30 jaar voorganger, de laatste 12 jaar in de vrijzinnigheid, momenteel in de Achterhoek.
Hij beschouwt zich zeer bevoorrecht met Carl Gustav Jung (1875-1961) als leermeester en inspirator. Die heeft hem wegen doen vinden die hij niet gezocht heeft: de weg naar binnen die naar de bron blijkt te leiden; de weg naar het zelf waarop andere mensen zielsverwanten worden. Hij is weer enorm blij met een nieuwe, recente ontdekking en bevestiging van de inzichten van Jung over bewust - onbewust: met dat waarmee we zoeken, kunnen we niet vinden; dat waarmee we kunnen vinden, wil niet zoeken (Henri Bergson). Daar kan hij weer weken, maanden mee vooruit.
Op dit spoor vindt hij nieuwe manieren om religieuze (bijbel-)teksten te lezen. Niet als verhalen over feiten, maar over en uit de ziel, de binnenwereld. In de taal van de ziel, dat wil zeggen: in beelden, metaforen. Die bijbelverhalen? Die gaan over ons, over onze binnenwereld. Wie oren heeft om te horen, die hore. In 2012 verscheen zijn Leef je eigen mythe. Over religie, mythen en ons zelf.
27 mei 2018: Professor Ds. Eric Cossee
Geboren (1944) en getogen in het Haagse, in een remonstrants milieu. Op onze middelbare school, het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum, leerde ik Dr. H.J. Heering kennen, die daar catechisatie gaf. Hij zette mij op het spoor van de theologie. Na veel aarzelingen begon ik aan deze studie, die ik met vallen en opstaan heb afgerond met het kerkelijk examen bij de Remonstrantse Broederschap. Intussen werd ik pastoraal medewerker bij de kleine Remonstrantse Gemeente van Oude Wetering en werkte ik in mijn vrije tijd aan een proefschrift. Daarna was ik werkzaam in Dordrecht en Rotterdam (tevens studentenpredikant). De laatste achttien jaar combineerde ik een en ander met een bijzonder hoogleraarschap te Groningen in de Geschiedenis en beginselen van het Unitarisme. Als 'dienstdoend emeritus' ben ik voorganger van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Zevenhuizen (Z.-H.).
10 juni 2018: Ds. Aart Mak
Aart Mak (1953) is als predikant verbonden aan de stichting Kerk Zonder Grenzen. Op www.radiobloemendaal.nl is hij elke week te beluisteren, om kwart over 9 met zijn wekelijkse column (De Binnenkamer), die ook te lezen is op (www.kerkzondergrenzen.nl) www.kerkzondergrenzen.nl. En om half 12 en om 7 uur 's avonds met een radiokerkdienst. En om kwart voor 1 met een kwartier durende impressie van een psalm.
Bij Kerk Zonder Grenzen vandaan komen ook www.tuimeltekst.nl, www.momentaal.com en een podcast met de van de NCRV overgenomen titel Woord op Zondag.
Aart Mak gaat vaak voor, heeft veel, vooral pastorale contacten met mensen her en der, is redactielid van het blad Open Deur en beschouwt zichzelf als een zwerf-dominee die zich niets van grenzen aantrekt en het liefst dat doet wat hij kan in een volkomen seculiere omgeving. Hij schreef inmiddels twee boeken over alles wat bij een uitvaart komt kijken en wat nodig is om dit laatste ritueel zinnig en hoogstaand te voltrekken: Met stomheid geslagen en UitvaartWijzer. Anders boeken, o.a. met Anne van der Meiden samen (Bewaren wat je beweegt) en met Astrid Hart (Zielenroerselen en speldenprikken), zijn misschien nog net te verkrijgen.
8 juli 2018: Ds Jan Tom Schneider
Jan Tom Schneider, geboren in Wamena, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea op 22 juni 1961. Door de PKN aangesteld voor buitengewone werkzaamheden als predikant/geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, in zijn geval bij de Koninklijke luchtmacht. Na schooljaren in Den Haag aan de Rijks Universiteit Leiden afgestudeerd in de theologie met als hoofdvak godsdienstpsychologie. Daarna de kerkelijke opleiding aldaar gevolgd.
Werkzaam in het pastoraat in de sloppenwijken van Buenos Aires in 1986, waarna in dienst als jeugdpastor in de Kloosterkerk in Den Haag van 1987-1990. Zijn jeugd in het buitenland en werken over de landsgrenzen stimuleerden hem een baan te zoeken die me op veel plekken zou brengen.
Vandaar in dienst getreden bij de marine: met als plaatsingen varend pastoraat, Den Helder, vliegkamp Valkenburg en ten slotte de marinegemeenschap Curaçao. In 2001 begonnen bij de luchtmacht op verschillende plekken in Brabant, bij het vormingswerk voor militairen en inmiddels hoofd van de geestelijk verzorgers bij dit krijgsmachtdeel.
Na omzwervingen weer wonend in Den Haag met vrouw en twee kinderen. Zijn focus in werk en leven: mensen verbinden, ondanks verschillen, ondanks leeftijd, ondanks verschillende levensovertuigingen. Een nieuw boodschap laten opdoemen uit oude verhalen.
15 juli 2018: mw Ds Nicoline Swen-Fischer
Sinds 2012 werk ik voor Vrijzinnigen Nederland. Indertijd begonnen bij de afdeling Oost-Twente. In de loop van de jaren zijn daar Varsseveld e.o. en Aan de Regge bij gekomen. Drie afdelingen met elk een eigen karakter en cultuur. Mooie afdelingen met mooie mensen.
Sinds enige tijd ben ik voorzitter van het convent van voorgangers. Ik vind het heerlijk elkaar als collega's een paar keer per jaar te zien. Ik beschouw het als een eer mij ook voor hen te mogen inzetten in het (mede) organiseren van bijscholing en ontmoeting en het vertegenwoordigen van onze belangen binnen de vereniging.
Mijn fascinatie ligt op het snijvlak van religie/levensbeschouwing en natuurwetenschappen. Juist binnen die exacte wetenschap over de natuur valt waar te nemen dat het 'Mysterie' ingebakken zit in de kosmos. Het sluit elkaar niet uit maar in. Prachtig vind ik dat!
De leden van Vrijzinnigen Nederland zijn een veelkleurig, bont gezelschap. Sommige mensen zijn al generaties lang lid van de Protestanten Bond, anderen zijn meer vanuit de 'nieuwe spiritualiteit' gekomen. En daar tussendoor bewegen wij ons, als voorgangers. Dat is soms een hele uitdaging. Alleen al in taal en rituelen moet, m.i., aandacht zijn en blijven voor die verschillende 'bloedgroepen'. Voor mij is het woord 'God' geen verboden woord. Ik heb er ook geen direct beeld bij, meer zoals in dat alternatieve gebed; 'ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.'. God, Eeuwige, Bron, Liefde, het zijn voor mij woorden. Woorden om datgene aan te duiden wat niet binnen onze woorden past, zelfs niet in ons denken, hooguit in ons hart. Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat. Begeesterde mensen, wie ze ook zijn, in wie tijd en eeuwigheid samen komen. Aan ons de uitdaging open te staan om telkens weer die vertaalslag te willen maken, om waar de een 'god' zegt, 'bron' te verstaan als dat woord beter bij jou past. Verbinding ontstaat in de relativering van jezelf en de ont-moeting met anderen. Daarnaast de opdracht iedere dag opnieuw handen en voeten te geven aan wat jou ten diepste drijft. "Volg je hart, want dat klopt!".
22 juli 2018: Ds R.M. Nepveu
R.M. Nepveu. Studie theologie in Leiden. Enige jaren studentassistent aldaar. Voorganger Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Naarden-Bussum en Zeist. Wetenschappelijk medewerker Universiteitsmuseum te Utrecht. Docent en rector opleidingsinstituut van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Bilthoven. Voorzitter van de Werkgroep voor Moderne Theologie en het Nederlands Albert Zweitzer Fonds. Auteur, respectievelijk co-auteur, van enige boeken. Schrijver van vele artikelen. Thans freelance actief in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
29 juli 2018: Ds. Klaas Hendrikse
Klaas Hendrikse (Groot-Ammers, 1947) groeide op in een niet-gelovig gezin in de Alblasserwaard. Hij studeerde aan Nijenrode en werkte ruim 10 jaar in het bedrijfsleven. Als kind was hij al geïntrigeerd door het geloof van mensen om hem heen. Thuis was hem duidelijk gemaakt dat God niet bestaat. Maar waarom deden anderen dan alsof hij wel bestaat en putten ze daar zelfs kracht uit? Het was hem al vroeg duidelijk dat je die vraag niet kunt afdoen met: "ze laten zich maar wat wijsmaken, allemaal onzin!"
Hij raakte zijn kinderlijke verwondering niet kwijt, en ging in 1977 theologie studeren. In 1984 werd hij predikant in Zierikzee, later ook in Middelburg.
Zijn onthulling in verschillende media, dat hij niet gelooft dat God bestaat, bezorgde hem landelijke bekendheid als "de atheïstische dominee". In november 2007 verscheen zijn boek Geloven in een God die niet bestaat, waarvan inmiddels (maart 2012) zestien drukken zijn verschenen. De reacties zijn, zoals verwacht, uiteenlopend. Voor de een is hij een valse profeet die de christelijke traditie verkwanselt en in de kerk niet thuishoort, voor de ander is hij iemand die hardop zegt wat velen denken, en wijst hij een weg naar de kerk van de toekomst.
In oktober 2011 verscheen God bestaat niet en Jezus is zijn zoon.