De Vrijzinnigen NPB Wassenaar is een vereniging van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Dat geloof is geworteld in het vrijzinnig christendom en het religieus humanisme en wordt gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.
Predikant: Ds. Marthe de Vries; tel: 06-22325913.
Adres: Lange Kerkdam 46,  2242BW   Wassenaar; tel: 070-511.5771.

Wat was, en wat komen gaat

 • Zondag 15 juli - 10.30 uur: Kerkdienst
  o.l.v. mw Ds. Nicoline Swen-Fischer
  Lees verder
 • Donderdag 19 juli - 20.00 uur: Lezing door mw Ds. Marga Vos-Wiegand - Verborgen geloof.
  Remonstrantse Kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag Lees verder
 • Zondag 22 juli - 10.30 uur: Kerkdienst
  o.l.v. Ds. R. Steenstra Lees verder
 • Zondag 29 juli - 10.30 uur: Kerkdienst
  o.l.v. Ds. R.M. Nepveu Lees verder
 • Dinsdag 31 juli - 11.00 uur: Jaarlijkse zomerpicknick van de Ekklesia Den Haag
  Aanvang: 11.00 uur. Plaats: toegangspoort voorbij het ANWB-gebouw aan de Wassenaarseweg. Kosten: Iedereen neemt iets mee. Lees verder


Vaandel van Lisette Huizenga in de Messiaskerk,
o.m. geïnspireerd op de ramen in de kerk.
Klik op de foto om hem groter te maken
Zomeractiviteiten
in 2018
van het
Vrijzinnig Beraad
vindt u hier: hier
Brigitte Wawoe exposeert
in de NPB Wassenaar
Lees verder