De Vrijzinnigen NPB Wassenaar is een vereniging van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Dat geloof is geworteld in het vrijzinnig christendom en het religieus humanisme en wordt gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.
Predikant: Ds. Marthe de Vries; tel: 06-22325913.
Adres: Lange Kerkdam 46,  2242BW   Wassenaar; tel: 070-511.5771.

Wat was, en wat komen gaat

 • Vrijdag 18 mei - 10.00 - 12.00 uur: Cybercafé
  Bespreking Jubileum Project. Lees verder
 • Zondag 20 mei - 10.30 uur: Pinksterdienst
  o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries
 • Zondag 20 mei - 10.00 uur: Opening expositie van Lisette Huizenga in de Messiaskerk
 • Zondag 27 mei - 10.30 uur: Kerkdienst
  o.l.v. Prof. Ds. Eric Cossee Lees verder
 • Vrijdag 1 juni - 19.00 - 21.00 uur: Kunstfair
  Voor leden en begunstigers. Lees verder
 • Zaterdag 2 juni - 10.00 - 15.00 uur: Kunstfair
  Voor iedereen. Lees verder
 • Zaterdag 3 juni - 10.30 uur: Kerkdienst
  o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries

Het laatste nieuws
over het
Eeuwfeest
1919-2019
vindt u hier: hier
Opening expositie
Lisette Huizenga
Messiaskerk
Zondag 20 mei 10.00 - 15.00 uur
Lees verder