De Vrijzinnigen NPB Wassenaar is een vereniging van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Dat geloof is geworteld in het vrijzinnig christendom en het religieus humanisme en wordt gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.
Predikant: Ds. Marthe de Vries; tel: 06-22325913.
Adres: Lange Kerkdam 46,  2242BW   Wassenaar; tel: 070-511.5771.

Wat was, en wat komen gaat

 • Zaterdag 10 november - 10.30 uur:
  Mannenclub - Professor dr J.C.H. Blom spreekt over 'Species Hollandia Judaica? De geschiedenis van de Joden in Nederland' Lees verder
 • Zondag 11 november - 10.30 uur:
  Kerkdienst o.l.v. mw Ds. Marthe de Vries waarin wordt stil gestaan bij het thema vrijheid en verdraagzaamheid, onder de woorden die jarenlang als remonstrants motto gediend hebben: Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde.
 • Woensdag 14 november - 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering.
 • Zondag 18 november - 10.30 uur:
  Kerkdienst o.l.v. Ds. Carolien Gutteling-Sieverink Lees verder
 • Zondag 25 november - 10.30 uur:
  Kerkdienst o.l.v. Ds. Marthe de Vries
  Lees verder
 • Woensdag 28 november - 20.00 uur:
  Lezing: Kennismaking met de Vrijzinnigen
  door Ds. Marthe de Vries Lees verderOp de Jonghste Hollantsche Transformatie
Overwinning van de Contra-remonstranten
Lees verder over de Synode
Beelden van de Verbouwing:
Kijk hier

Werken in de Kerktuin
Kijk verder
Bezinningssamenkomst
'Hier besta ik'
met Hester van Hasselt
en Bianca Sistermans
Zondag 4 november; 10:30 u Lees verder