Jeugdwerk
Crèche
Tijdens de diensten van de eigen predikant, Ds. Marthe de Vries, wordt de mogelijkheid geboden om kinderen op te vangen in de achterzaal, waar ze zullen worden voorgelezen en waar gezellig getekend en gespeeld kan worden. Graag uiterlijk de avond tevoren contact opnemen met de predikant: 06-22325913.
Kinderen van 4 tot 12
Ieder jaar wordt er een aantal diensten voor jong en oud georganiseerd. Voor deze diensten zijn alle kinderen van harte uitgenodigd met vriendjes en vriendinnetjes en hun ouders; kleinkinderen, neefjes en nichtjes zijn ook welkom. De kinderen hebben een belangrijke bijdrage aan deze diensten. Voor dit jaar zijn er in ieder geval diensten gepland op:

Zondag 8 oktober 2017: Gezinsdienst Kinderboekenweek
Soms is het heel fijn om te griezelen: gezellig met vrienden naar een spannende film op de televisie kijken of rondom een kampvuur naar een spookverhaal te luisteren. Maar soms is het heel naar om te griezelen: als je griezelt van een dikke spin die ineens in de hoek van de kamer hangt, als de dingen waar je bang voor bent griezelig dichtbij komen. Ook in de bijbel staan spannende verhalen: een aantal daarvan was gek genoeg juist bedoeld om mensen een beetje een hart onder de riem te steken, zoals de verhalen van Johannes.
Deze dienst voor het hele gezin wordt geleid door ds. Marthe de Vries

Zondag 17 december 2017: Kerstkoffie en Kerstspel
Tijdens deze feestelijke en ongedwongen dienst voeren de aanwezige kinderen een kerstspel op. Ieder kind kan meedoen, er hoeft niet geoefend te worden. De kinderen kunnen verkleed komen: als herder, engel of koning.
Daarnaast zingen we bekende kerstliederen, is er een mooi verhaal en kunnen we genieten van allerlei heerlijkheden. Iedereen, van groot tot klein, is van harte welkom! De dienst wordt geleid door ds. Marthe de Vries.

Zondag 25 maart 2018: Palmpasen
Tijdens deze dienst maken de kinderen traditiegetrouw Palmpasenstokken, die aan het einde van de dienst in een feestelijke optocht de kerk worden binnengedragen.
Kinderen tussen 5 en 11 jaar
Komend jaar start een samenwerking van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar met de VJK (Vrije Jeugdkerk) (Lees verder). Vanaf haar oprichting in de jaren twintig van de vorige eeuw organiseert de VJK vertelkringen voor kinderen tussen 5 en 11. Vroeger waren deze Vertelkringen alleen in Rotterdam, maar sinds kort in Amsterdam en met de start van het nieuwe seizoen ook in Den Haag en omgeving. Doel is om de kinderen op een speelse manier bekend te maken met de christelijke traditie.
De ouders organiseren zelf de bijeenkomsten en worden daarbij begeleid door de predikant van de VJK, Essemie van Dunné. Voor meer informatie: Karen Geertsema, stichting@vjkkampen.nl, tel. 06-41896265.
Kinderen van 11 jaar en ouder
Voor kinderen van 11 jaar en ouder zijn er wisselende activiteiten, vaak in samenwerking met de jongeren van de PKN gemeenten in Wassenaar. In het najaar zullen er op zondagmiddag bijeenkomsten zijn. Data volgen. Leiding is in handen van ds. Jilles de Klerk en ds. Marthe de Vries.

Jongerenreis: Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om in het Hemelvaartsweekend op reis te gaan. Na Londen en de Elzas zullen we waarschijnlijk dit jaar naar Nice vertrekken: de kapel van Chagall staat op het programma, een klooster in zee en natuurlijk veel meer!

Nadere informatie over het jeugdwerk kunt u verkrijgen bij ds. Marthe de Vries, marthedevries@dds.nl, 06-22325913.