JubileumKunstfair in de NPB Wassenaar

1 en 2 juni 2018De stokstaartjes van Emilie Cummings

Op vrijdagavond 1 juni en zaterdag 2 juni a.s. zal de kerk in het teken staan van kunst in de ruimste zin des woords, om te kijken en te kopen.

De vrijdagavond (19:00 -- 21:00 uur) is voor leden en begunstigers die op dan de kunststands kunnen bezichtigen. Er is dan ook een programma vergelijkbaar met Kunst en Kitsch waar ingediende kunstwerken kunnen worden getaxeerd door twee taxateurs van het Venduhuis Den Haag.

De zaterdag (10:00 -- 15:00 uur) is open voor iedereen, waarbij wij hopen dat veel bezoekers de weg naar de Lange Kerkdam zullen vinden. Het evenement wordt met name georganiseerd om die mensen, die niet weten van het bestaan van de kerk op de Lange Kerkdam, de gelegenheid te bieden eens laagdrempelig binnen te komen kijken.

Het organiserend comité bestaat uit Elseline Brinkman, Jacqueline van der Geest, Hanny Faber, Annelies de Boer en Frédérique Diepstraten.

Houd deze data vast vrij in uw agenda en zegt het voort tegen niet-leden, die op de zaterdag van harte welkom zijn.