JubileumKunstfair in de NPB Wassenaar

1 en 2 juni 2018De stokstaartjes van Emilie Cummings

Op vrijdagavond 1 juni en zaterdag 2 juni a.s. zal de kerk in het teken staan van kunst in de ruimste zin des woords, om te kijken en te kopen.

De vrijdagavond (19:00 -- 21:00 uur) is voorbehouden aan leden en het belooft een bijzondere avond te worden met een veiling en een 'tussen Kunst en Kitsch'. Verdere details worden nog nader bekend gemaakt.

De zaterdag (10:00 -- 15:00 uur) is open voor iedereen, waarbij wij hopen dat veel bezoekers de weg naar de Lange Kerkdam zullen vinden. Het evenement wordt met name georganiseerd om die mensen, die niet weten van het bestaan van de kerk op de Lange Kerkdam, de gelegenheid te bieden eens laagdrempelig binnen te komen kijken.

Het organiserend comité bestaat uit Elseline Brinkman, Jacqueline van der Geest, Hanny Faber, Annelies de Boer en Frédérique Diepstraten.

Houd deze data vast vrij in uw agenda en zegt het voort tegen niet-leden, die op de zaterdag van harte welkom zijn.