Lezingen en Theater in 2017-2018

De lezingen worden gehouden in het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46.
Voor de lezingen wordt een bijdrage gevraagd van €5,-, tenzij anders vermeld.

Evert Schneider - 'Wie spreekt er nou geen Sankriet'
Lezing, woensdag 4 oktober 2017 IN DE BURCHT, aanvang 15.00 uur

De spreker is een langjarig, toegewijde Sanskriet-amateur. Hij wil laten laten zien dat de wortels van vele Nederlandse woorden in deze klassieke Noord-Indiase taal liggen, het oudste zusje van Latijn en Grieks. Aspecten van het Sanskriet worden belicht, de ontdekking en komst naar Europa evenals de ontvangst en waardering van het Sanskriet in zijn religieuze en wereldlijke literatuur. De voordracht wordt afgesloten met het lezen en bespreken van de oudste Sanskriet-tekst over de vraag naar de rol van God in het scheppen van hemel en aarde.

Dr. Liesbeth L.Feikema - 'Het belang van vertrouwen in instituties'.
Lezing, zaterdagmorgen 7 oktober 2017, 10.30 uur. Toegang vrij

Voor het functioneren van een democratische rechtsstaat is het vertrouwen van de burgers in de instituties die deze samenleving dragen van groot belang. Door verschillende oorzaken staat dat vertrouwen de laatste tijd onder druk. Hoe komt dat en hoe kunnen wij dat weer herstellen? Op deze en andere vragen gaat dr. Liesbeth Feikema in. Zij is adjunct-directeur van het Ethiek Instituut Universiteit Utrecht expert-lid van Transparency International Nederland.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Mannenclub en is toegankelijk voor alle leden en belangstellenden van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

Alein van der Staaij - 'Die Brücke'
Lezing, woensdagavond 1 november 2017, aanvang 20.00 uur. Toegang: € 5,-

'Die Brücke' (De Brug) is een kunststroming gevormd door een groep Duitse expressionistisch kunstenaars. Oprichters waren vier architectuurstudenten waarvan Kirchner de belangrijkste is. Later traden onder meer ook Emil Nolde en Max Pechstein als leden toe. De naam 'Die Brücke' (De Brug) komt oorspronkelijk van Friedrich Nietsche; hij doelde daarmee op de overgang tussen oud en nieuw, tussen verleden en toekomst.

Brücke kunstenaars wilden de essentie van het creatief vermogen direct en eerlijker in beeld brengen en zo hun eigen emotie manifesteren.
Inspiratie daartoe zochten ze in het omringende leven, vooral in de natuur, in doordringende studies van het vrouwelijk naakt en in het stadsleven. Belangrijke inspiratiebronnen vormden Edvard Munck en Vincent van Gogh.

Janneke Stegeman - 'Religie en conflict'
Lezing, dinsdagavond 14 november 2017, 20.00 uur. Toegang € 5,-.

Religie en conflict worden vaak op een negatieve manier met elkaar in verband gebracht. 'Als er minder gelovigen waren, was er ook minder oorlog.' Is dat wel zo? Volgens dr. Janneke Stegeman komt gewapend conflict zelden voort uit religie. Wel betoogt ze dat conflict - in de zin van verontwaardiging over de status quo - een belangrijke motor is van religieuze stromingen.

Stegeman is van mening dat het voor christenen (en anderen) goed zou zijn vaker te vechten en minder vaak onenigheid met de mantel der liefde te bedekken. Ze breekt een lans voor 'graceful fighting'. Dr. Janneke Stegeman promoveerde in 2014 op het proefschrift Decolonizing Jeremiah. Ze deed onderzoek naar de wisselwerking tussen religieuze traditie en conflict o.a. in Jeruzalem. Stegeman werkt als theoloog bij 'De Nieuwe Liefde' (www.denieuweliefde.com) en is daarnaast werkzaam als freelance theoloog. Ze werd in juni 2016 uitgeroepen tot theoloog van het jaar en is één van de oprichters van GeNOT, het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie.

Theatervoorstelling: 'Madame Manet'
in samenwerking met de Bibliotheek en de Koorruïne-lezingen
Donderdag 22 februari 2018, 15.00 tot 17.00, Dorpskerk, toegang: € 12,50.
GAAT NIET DOOR

Suzanne Leenhoff speelde als eerste pianiste muziek van Wagner in Parijs en dineerde met de impressionistische schilders Renoir en Monet. 'Een groot muzikaal talent' noemde de dichter Baudelaire deze vrouw van de koude Hollandse grond. Maar de kunstschilder Edgar Degas waarschuwde 'Hoedt u voor Suzanne Manet!', nadat ze de schilderijen van haar man, de beroemde Parijse kunstschilder Édouard Manet, had verknipt.

De pianiste Suzanne Leenhoff is de spil in dit theaterprogramma vol muziek, beelden en verhalen. Suzanne Leenhoff, Madame Manet, uit het provinciale Zaltbommel, zag de eerste grote wereldtentoonstellingen in Parijs. Ze ontving op haar salonavonden kunstenaars als Degas, Zola, Renoir en Monet. Ze flaneerde over de nieuwe boulevards van Haussmann. Een vrouw uit de Betuwse klei in het turbulente culturele centrum van de wereld tussen 1840 en 1906.
Ton van Kempen (beeld en verhaal) en Nicoline van de Beek (theater) maakten een bijzondere voorstelling op basis van hun boek 'Madame Manet'. Karin Kuijper begeleidt hen op piano. Zie ook: www.madamemanet.nl

Prof. Dr. Laurens Ten Kate - 'Vrijzinnige Reflecties'
Lezing, 6 maart 2018, 20.00 uur, toegang: € 5,-.

Laurens ten Kate (1958) is filosoof en theoloog. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als universitair hoofddocent filosofie en religiestudies, en sinds 2015 tevens als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme. Hij is internationaal deskundige in onderzoek naar het grensgebied tussen religie, secularisering en humanisme.

De Vrijzinnigen vormden altijd al een markante en vernieuwende stroming in het religieuze landschap van de laat-moderne cultuur, zowel binnen als buiten Nederland. Ze zijn wars van dogma's en beschouwen het christendom als een van de vele spirituele tradities in onze wereld. In die zin zijn ze verwant met doopsgezinden en remonstranten, en met vernieuwingsbewegingen binnen protestantse en katholieke kerken. Vrijzinnigen hebben ook steeds nauwe verbindingen gehad met het humanisme. Maar vrijzinnigheid is uiteindelijk meer dan een levensbeschouwelijke stroming. Het is ook een kernwaarde van onze cultuur: een levenshouding die niet uitgaat van vaststaande waarheden en die gekenmerkt wordt door openheid, dialoog en gevoel voor pluralisme.

Ten Kate spreekt in dit verband over de 'vrijzinnige conditie' van onze cultuur: een conditie waarin heel veel mensen delen, en die erin bestaat dat we zinzoekers zijn geworden. Daarbij wordt onze verbeeldingskracht steeds meer aangesproken. Wat dat betekent voor onze tijd? Daarop gaat Ten Kate in zijn lezing nader in.

Mr. Dr. Quirine Eijkman - 'Terrorisme en het tegengaan van angst op lokaal niveau'
Lezing, zaterdag 17 maart 2018, 14.30 uur Toegang: € 5,-

Vanaf 1 september 2017 is Mr. Dr. Quirine Eijkman ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Zij is tevens lector Toegang tot het recht aan de Hogeschool Utrecht.

Voorafgaand aan haar ondervoorzitterschap combineerde zij haar lectoraat in Utrecht met diverse werkzaamheden aan de Universiteit Leiden. Zij was daar senior onderzoeker bij het aan de universiteit verbonden Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC) en doceerde aan verschillende masteropleidingen vakken op het gebied van veiligheid en rechtsstaat, terrorismebestrijding, cybergovernance, internationaal crisis- en security management en mensenrechten.

De lezing van Quirine Eijkman wordt u aangeboden door het Van Ommerendispuut, dat later via Opgang en de website www. npbwassenaar.nl meer bekend zal maken over de lezing.

Hans van Santen - 'Over twee hofreizen van de VOC in 1612 en 1711-1713 naar de Groot-Mogol in India'
Lezing, zaterdag 14 april 2018, 16.00 - 17.00 uur Toegang gratis

Hans van Santen heeft tien jaar lang onderzoek gedaan aan deze reizen en vorig jaar is zijn onderzoek in boekvorm uitgegeven. Het zijn twee reisbeschrijvingen van VOC afgevaardigden door India in die tijd voor het verkrijgen van gunstbrieven van de Groot-Mogol. Verbazend is welke bijzondere kennis van de lokale cultuur en taal de leiding van deze tochten al bezaten en de goede voorbereiding. Desondanks was zo'n reis niet zonder grote gevaren.
Deze twee hofreizen kunt u meebeleven in het spannende verhaal door Hans van Santen.

Hans van Santen is afgestudeerd in klassieke talen en gespecialiseerd in de oude lokale Indiaanse talen en cultuur. Hij is werkzaam bij het ministerie van buitenlandse zaken.