Lezingen 2018-2019

De lezingen worden gehouden in het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46.
Voor de lezingen wordt een bijdrage gevraagd van €5,-, tenzij anders vermeld.

'Rebible': Inez van Oord herontdekt vergeten verhalen
Lezingen op donderdag 11 en 15 oktober en 1 november 2018 aanvang 20.00 uur.
Op 11 oktober in de IN DE DORPSKERK, en op 18 oktober en 1 november bij de NPB, Lange Kerkdam 46.


Inez van Oord, oprichter van het spirituele magazine Happinez, trok door de wereld op zoek naar verhalen uit het hindoeïsme en boeddhisme. Ze bezocht wijze lama's en monniken. Maar de Bijbel liet ze links liggen. Ze kende de verhalen als 'iets' uit haar jeugd. Die hoorden bij haar geschiedenis en waren als haar jeugd, passé. Ouder geworden realiseert ze zich dat Bijbelverhalen onderdeel zijn van haar roots. "Ik woon als het ware op christelijke grond. In de muziek, de beeldende kunst en de literatuur kom je voortdurend verwijzingen naar Bijbelverhalen tegen. Waarom lees ik wel over Boeddha of interviews met wijze goeroes en weet ik weinig van de Bijbel?", vroeg ik me af. "En is er misschien een nieuwe manier om naar die oude verhalen te luisteren, een nieuwe manier van lezen?"
Inez klopte aan bij haar broer Jos, die theoloog is en van het vertellen en opnieuw uitleggen van Bijbelverhalen zijn beroep heeft gemaakt. Samen reisden ze naar het eiland Iona. Daar lazen ze verschillende Bijbelverhalen opnieuw. Het leidde tot een prachtig geëllustreerd boek: 'Rebible-ontdekking van vergeten verhalen'.

Over de herontdekking van de Bijbel komen Inez en Jos van Oord op donderdag 11 oktober vertellen. Deze avond is een coproductie van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar met de Koorruïne-avonden van de PKN Wassenaar en de Bibliotheek Wassenaar.

Kaarten à € 7,50 zijn te koop bij de Openbare Bibliotheek Wassenaar (Langstraat 40, Wassenaar. T: 070-5113397; www.obvw.nl).

Ds. Marthe de Vries - 'Kennismaking met de Vrijzinnigen'.
Lezing, woensdag 7 november 2018, 15.00 uur. Toegang vrij

Deze middag is bestemd voor leden en begunstigers die zich net bij onze afdeling hebben aangesloten, maar ook mensen die al jarenlang lid zijn, zijn van harte welkom.
Het is een kennismaking met de rijke geschiedenis van de Vrijzinnigen Nederland en de afdeling Wassenaar, maar ook een kennismaking met elkaar.
Wat maakt de vrijzinnigen vrijzinnig? Zijn er verschillen met bijvoorbeeld remonstranten en vrijzinnig hervormden? Waarom is het een vereniging en wat heeft de Nederlandse Protestantenbond (de oude benaming) voor het kerkelijk landschap in Nederland betekend? Op deze en andere vragen zal ds. Marthe de Vries nader ingaan.

Eltjo Limborgh - 'Vensters van de hemel'
Lezing over iconen, woensdagavond 12 december 2018, aanvang 20.00 uur. Toegang: € 5,-

Het woord 'Icoon' komt uit het Grieks en betekent oorspronkelijk 'tekening' of 'beeld'. Iconen hebben een eigen plaats in het geloofsleven van de oosters- orthodoxe en oriëntaals-orthodoxe kerken. Zij worden niet aanbeden, maar worden door de gelovigen geëerd. "Het beeld is een mysterium, een drager van de Goddelijke energie en genade", aldus Theodorus de Studiet (✝ 826). Iconen vormen voor de gelovigen vensters op de eeuwigheid, waardoor de gelovige in verbinding treedt met God en de heiligen. De vierde-eeuwse kerkvader Basilius van Caesarea zei: "De eer die de afbeelding wordt bewezen geldt het origineel" - de heilige dus. Een gelovige bidt tot een heilige en vereert deze door het slaan van een kruis bij diens icoon, en het maken van buigingen en door de icoon eventueel te kussen.
Iconen zijn geschilderd op een houten paneel. Bij het schilderen dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels, want de vervaardiging van een icoon wordt binnen de oosters-orthodoxe kerk als een religieuze handeling beschouwd.

Eltjo Limborgh schildert sinds 2005 iconen. Van huis uit cartoonist, heeft Eltjo Limborgh zich sinds 2005 gewijd aan het schilderen van iconen. Hij heeft les gehad bij diverse leermeesters (Jan Verdonk, Piet van der Heijden, Klaus en Barbara Kegelmann) om zich te bekwamen in de verschillende complexe technieken van het icoon-schilderen. Een aantal van zijn iconen zal in de decembermaand in ons kerkgebouw hangen.

Op woensdagmiddag 12 december 2018 van 15.00 tot 17.00 uur houdt Eltjo Limborgh deze lezing in De Burcht.

Op zondag 1 december 2018 is Eltjo Limborgh te gast in de dienst.

Ir. Alexander Heydendael, 'Mijn Camino: waar is de ziel van Europa gebleven?'
Lezing, zaterdag 12 januari 2019, 10.30 uur. Toegang gratis.

Als je je nu zorgen maakt over een verward en te materialistisch Europa, dan moet je gewoon één van die oude pelgrimsroutes gaan beleven. Bijvoorbeeld die van dé Camino, al sinds 812 geïnitieerd door Charlemagne. Daarbij blijkt de weg (= camino in het Spaans) wijzer dan de wegwijzer...
Via de website, www.santiago.nl, bereid je je voor en raak je na de Ardennen in een 'flow' met een gevoel, alsof je zojuist je eindexamen hebt gehaald. Welke vragen houden je bezig? Wie is die San Jago, St Jacques of Jacobus? Waarom onderneem je zo'n tocht? Wat is je dagprogramma? Waar slaap je? Wat is er zo bijzonder? Welke gevaren kom je tegen? Glijdend door de grillige geschiedenis van Europa is het uiteindelijk genieten van een diverse, rijke en unieke voedingsbodem voor dat éne Europa met veerkracht!

Alexander Jacob F. Heydendael is voormalig landbouwattaché te Wenen en Damascus.

N.B. Dit is een openbare bijeenkomst van de Mannenclub die toegankelijk is voor alle leden en belangstellenden van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar.