Mannenclub

Sedert de invoering van de vrije zaterdag in 1961 worden op initiatief van de toenmalige predikant Ds.J. Zuurdeeg zaterdag-ochtend lezingen georganiseerd specifiek voor mannen. Tot onze vreugde hebben op hun gebied gezaghebbende sprekers zich wederom bereid verklaard een lezing te geven en aansluitend met de leden de discussie aan te gaan.

De bijeenkomsten worden gehouden in de achterzaal van het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46 en beginnen stipt om 10.30 uur.

Programma 2017/18

7 oktober:   Mevr. Dr. E.T. Feikema
Adjunct-Directeur Ethiek Instituut Universiteit Utrecht, Expert-lid van Transparency International Nederland.

Het belang van vertrouwen in instituties.

Voor deze bijeenkomst zijn alle leden en vrienden van de NPB Wassenaar uitgenodigd.

11 november:   Ir. K. de Groot
vm.Vice president EP technologie Shell International Rijswijk.

Klimaatverandering en wat er aan te doen.

Uitgesteld tot 27 januari 2018.

9 december:   Drs. G.H.O. van Maanen
Directeur ABDTOPconsult; voorheen Sercretaris Generaal van Volksgezondheid.

De staat van de volksgezondheid in Nederland.

13 januari:   Mr. A.A.M. Orie
Rechter Joegoslavië-tribunaal en Residual Mechanism for the International Criminal Tribunals (MICT).

25 jaar Joegoslavië Tribunaal: het begin van een nieuw Internationaal Strafrechtelijk Tijdperk.

10 februari:   Dr. B.R. Bot
vm. Minister van Buitenlandse Zaken, Secretaris Generaal en Ambassadeur; Consultant bij Meines Holla & Partners.

Europa in een steeds competitievere wereld.

10 maart:   Prof.Dr. J.P. Balkenende
Vm. Minister President, Hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation EUR, Voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC).

Duurzaam ondernemen en de globale agenda.
 
U kunt zich aanmelden als lid: via hg.kastelein@planet.nl of per tel: 070-511.3629.