Het NPB koor

Koorzang kent een lange traditie in de NPB Afdeling Wassenaar. Op dit moment kent de Afdeling een koor van 21 actieve leden, die regelmatig de zondagsdienst muzikaal opluisteren.
Onder leiding van Marie-Anne Kalff wordt er, door het jaar heen, gewerkt om het koor door middel van een intensieve, vaak ludieke en gezellige koortraining werkelijk "eenstemmig" te maken. Zij bewerkt ook vaak liederen om ze geschikt te maken voor onze bezetting (en ook wel ons vermogen).
Repertoire Lees verder
Voor nadere informatie: Marie Anne Kalff - Tel: 070-517.8310

Gedurende de zomermaanden is het koor op reces.