Vrijzinnig Beraad
Zomeractiviteiten 2018

Donderdag 5 juli
Tineke van Royen-Knol, Vliegt de tijd? Een zomerse vogelvlucht
Aanvang: 16.30 uur, Remonstrantse Kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag
Kosten: Vrijwillige bijdrage.

In het Parijs van de twintiger jaren van de vorige eeuw raakten drie interessante heren met elkaar in discussie over het begrip tijd. Het waren niet de eerste de besten, het ging n.l. om de natuurkundige Einstein, de filosoof Bergson en de schrijver Proust. De heel verschillende invalshoeken van deze drie beroemde mannen zullen op deze zomerse avond centraal staan.

Zaterdag 7 juli
Lezing en bunkerwandeling o.l.v. Robert van Venetië
Aanvang: 10.30 u. Om 11.00 uur begint de lezing, om 12.00 uur de wandeling.
Plaats: Houtrustkerk Beeklaan 535 hoek Houtrustweg
Kosten: geen

Robert van Venetië, stadsgids Gilde Den Haag, zal in de Houtrustkerk een presentatie houden over de meidagen van 1940 (en de gevolgen van die vijf dagen voor de rest van de oorlog) en over de aanleg van de Atlantikwal in Den Haag. Vervolgens wandelen we van de Houtrustkerk naar de Machinebunker nabij de theeschenkerij in het Westbroekpark. De wandeling voert u langs plekken in Den Haag waar de littekens van deze aanleg nog altijd zichtbaar zijn. Vanaf de Hogeweg (villa Sandhage) zal een lichte klim, gevolgd door een lichte afdaling ons voeren naar de beloning in de vorm van een korte oversteek met een pontje naar de theeschenkerij met een bezoek aan de machinebunker, één van de weinige bunkers die ook buiten de nationale bunkerdag open is.

Donderdagavond 12 juli
Jannie Nijwening: Een avond met Leonard Cohen
Vanaf 18.00 uur: potluckmaaltijd (iedereen neemt zelf iets mee).
19.30 uur: inleiding door Jannie Nijwening; 20.00 uur: film Plaats Doopsgezinde kerk Paleisstraat 8. Kosten: iets te eten meenemen

Op 7 november 2016 is Leonard Cohen overleden. Een groot dichter, de "man with the golden voice". In 1967 brak hij door als zanger en zijn liederen zijn vertolkt door ontelbare artiesten.
Ter gelegenheid van zijn 70-ste verjaardag werd er een documentaire gemaakt: "I'm your man". Het is de registratie van een concert uit 2005: een eerbetoon aan Leonard Cohen door o.a. Nick Cave, U2, Martha en Rufus Wainwright. Tussendoor zien en horen we Cohen, over zijn teksten, zijn leven. Cohen, hij leeft voort!

Donderdagavond 19 juli
Ds. Marga Vos - Wiegand, Verborgen geloof
Aanvang: 20.00 uur, Remonstrantse Kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag.
Kosten: geen.

Ds Vos-Wiegand was enkele jaren remonstrants predikant in Den Haag. In haar lezing zal zij ingaan op de Zweedse dichter Tomas Tranströmer. In 2011 ontving hij de Nobelprijs voor de literatuur. Uit zijn gedichten komt hij naar voren als een nauwkeurig waarnemer, een groot liefhebber van de natuur en een gelovig mens. De manier waarop zijn geloof bijna verborgen doorwerkt in zijn poëzie, vooral in een tijd waarin de positie van kerk en geloof radicaal veranderde in Zweden en eigenlijk in heel Europa.

Dinsdag 31 juli
Jaarlijkse zomerpicknick van de Ekklesia Den Haag
Aanvang: 11.00 uur. Plaats: toegangspoort voorbij het ANWB-gebouw aan de Wassenaarseweg. Kosten: Iedereen neemt iets mee.

Jaarlijkse zomerpicknick van Ekklesia Den Haag in Clingendael. De Ekklesia zorgt voor koffie, brood en frisdrank. Goed weer is verzekerd

Donderdagmiddag 16 augustus
Ds. Marthe de Vries, Jezus, een mensenleven
Aanvang: 15.00 uur, Vrijzinnigen NPB Wassenaar, Lange Kerkdam 46, Wassenaar Kosten: geen

Lezing Marthe de Vries over Cees den Heyer, 'Jezus, een mensenleven, een geschiedenis van een mens onder de mensen'.
In dit indrukwekkende werk (600 pagina's) onderzoekt dr. Cees den Heyer hoe het beeld van Jezus zich in de loop van 2000 jaar heeft ontwikkeld. Van de bronnen, naar de bijbel, de theologische traditie en de ontwikkelingen in het moderne bijbelonderzoek. Hoe heeft deze timmermanszoon uit Nazareth geschiedenis gemaakt en is er rond zijn persoon een nieuwe godsdienst ontstaan? Den Heyer heeft zelf afstand genomen van de klassieke dogma's. In zijn nawoord schrijft hij dat Jezus geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, een mens onder de mensen, die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten.
Aansluitend aan de lezing is er gelegenheid tot gesprek.

Dinsdag 21 augustus
Nelleke Kan, Laten we een klooster bouwen!
Aanvang: 20.00 uur, na afloop napraten met een drankje.
Plaats: Doopsgezinde Kerk Paleisstraat 8. Kosten: geen.

Voor Karel de Grote en de kringen rond zijn hof was dit soort plannenmakerij bepaald niet ongewoon. We spreken van de jaren rond 800. Maar hoe zag een klooster er toen uit, wat was dat voor gemeenschap die daar woonde? In het Zwitserse Sankt Gallen bewaart men een ontwerp dat je mag zien als algemeen idee hierover, het Sankt Galler Klosterplan. Het heeft door de eeuwen heen velen gefascineerd. In 2011 ging een enthousiaste groep mensen in Meßkirch, vlak bij de Bodensee aan de gang om met dat ontwerp in de hand een karolingisch klooster te bouwen, en wel met de materialen en technieken die men destijds ter beschikking had. Campus Galli is de plek waar amateurs en wetenschappers er achter proberen te komen hoe men twaalf eeuwen geleden een klooster tot stand bracht. Een uitdagende onderneming!

Donderdagmorgen 23 augustus
Quakers Den Haag: Ontmoeting in de stilte
Tijd: 10.30-12:30 uur. Plaats: in het Quakerhuis, Stadhouderslaan 8, Den Haag
Aanmelden noodzakelijk: E: haagsevrienden@quakers.nu of T: 070-3600621
Er is plaats voor 15 mensen, bij meer opgaven wordt een extra bijeenkomst georganiseerd. Kosten: geen

Bieke Vandekerckhove is 19 jaar als ze hoort dat ze aan de dodelijke ziekte ALS lijdt. Er gebeurt een wonder! De ALS komt na enkele jaren tot staan en Bieke blijft in leven. Maar wel met twee verlamde armen. Toen ik Bieke leerde kennen was ik verbaasd hoe iemand in haar situatie zo oprecht opgewekt kon zijn en met zoveel humor kon spreken. Op onze bijeenkomst zult u met haar kennis maken via een documentaire die Pat van Boeckel over haar heeft gemaakt. Zij vertelt hoe ze vanuit de stilte nieuwe moed en levenslust ontving.
Zij schreef er een boek over: De smaak van Stilte. Bieke overleed in 2015 op 46 jarige leeftijd. Na de documentaire vertellen we iets over de rol van de stilte bij de Quakers. We sluiten af met een Gesprek vanuit de Stilte waarin we kunnen delen wat de film in ons heeft opgeroepen. Per bijeenkomst kunnen ongeveer 15 personen deelnemen, opgave vooraf is dus noodzakelijk.

Donderdagavond 30 augustus
Joodse leerverhalen uit het Chassidisme
O.l.v. Katrijne Bezemer, Marijke van Proosdij, Ria Stoop. Julia Bronkhorst, zang.

Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen Rozenboomlaan 119, Voorburg. Kosten: geen

Door het succes van de bijeenkomst over chassidische leerverhalen in februari herhalen we deze nu op de avond. De chassidim vormden een groepering binnen het Oost-Europese Jodendom. Behalve door dans en muziek zijn zij bekend geworden vanwege hun spitse, humoristische leerverhalen. Martin Buber was een groot verzamelaar van teksten uit deze traditie. De verhalen die op deze avond centraal staan worden omlijst met zang van Julia Bronkhorst en klezmer muziek op CD. Ook worden enkele dia's van de kunstenaar Werkman getoond.