Onze Kerktuin

een heel speciaal lapje grond
met een heel speciale beplanting!

De kerktuin van de NPB te Wassenaar

Rondom het kerkgebouw is een Bijbelse tuin aangelegd, een tuin met planten die iets met de Bijbel of het Christendom te maken hebben. En dat zijn er vele! In de Bijbel wordt over meer dan honderd plantensoorten met naam en toenaam geschreven.

In de Christelijke cultuur werden planten genoemd naar Maria, Johannes de Doper, Petrus of naar Heiligen. Zo is "teunisbloem" vernoemd naar Antonius, "barbarakruid" naar Barbara, en "christoffelkruid" naar Christoffel. Soms kregen ze de naam van de heilige, andere keren werden ze aan de heilige gewijd en behoorden ze bij zijn of haar Feestdag.

Drie bankjes zijn geschonken door leden, zodat mensen voor of na de dienst even in de tuin met elkaar kunnen praten of in stilte genieten van de vogels en de sfeer in de tuin. Speciaal voor dit doel is ook de stiltetuin gecreeerd, links achterin, de favoriete plek van de dominee om zich voor te bereiden of even op adem te komen.


In de stiltetuin staat de waterbak met stenen die door twee leden meegenomen zijn van een strand, waar ooit Paulus gelopen heeft. De sering, skimmia en meerdere hortensia's zijn ingebracht door leden en mensen, die onze tuin een warm hart toedragen!

De tuin heeft ook een practische functie: we plukken er bloemen en takken uit voor de kanselboeketten, vaak gekozen voor hun symboliek voor een bepaalde dienst, zoals het moederkruid bij doopdiensten.

Onze kerktuin heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen. Het eerste Platform Kerktuinen vond enkele jaren geleden plaats 's ochtends in Den Haag en 's middags in onze kerktuin. Op de Website van het Platform www.kerktuinen.nl wordt onze kerktuin uitvoerig beschreven.

In de voorhal van de kerk ligt een boekje met informatie over de tuin en buiten aan de muur, naast de voordeur, hangt een bak met geplastificeerde teksten over de tuin. Meer informatie is te vinden op www.kerktuinnpbwassenaar.nl waar iedereen de planten kan bekijken.

De Tuincommissie wordt met ontwerp en uitvoering bijgestaan door onze hovenier Liesbeth Köhlenberg, www.lkohlenbergtuinen.nl

Nadere informatie: Hanneke Kastelein-Bax:   tel: 070-5113629   en   npb.wassenaar@online.nl